1 den 8´e kadar. Toplam 8 Sayfa bulundu

Konu: Kıyametle ilgili ayetler

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.02.08
  Yer: Malatya
  Yaş: 24
  Mesajlar: 2.177

  Kıyametle ilgili ayetler

  **************BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM************ **********
  Bakara(*) Sûresinin 85 . Ayetinde
  Ama siz, birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak; size haram olduğu halde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise, fidye verip kendilerini kurtaran kimselersiniz. Yoksa siz Kitab’ın (Tevrat’ın) bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

  Bakara(*) Sûresinin 174 . Ayetinde
  Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler (var ya); işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak, ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır.40

  Bakara(*) Sûresinin 212 . Ayetinde
  İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

  Bakara(*) Sûresinin 254 . Ayetinde
  Ey iman edenler! Hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir.

  Âl-i İmrân(*) Sûresinin 55 . Ayetinde
  Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.”

  Âl-i İmrân(*) Sûresinin 77 . Ayetinde
  Şüphesiz, Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

  Âl-i İmrân(*) Sûresinin 161 . Ayetinde
  Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü, hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir.

  Âl-i İmrân(*) Sûresinin 180 . Ayetinde
  Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

  Âl-i İmrân(*) Sûresinin 185 . Ayetinde
  Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.

  Âl-i İmrân(*) Sûresinin 194 . Ayetinde
  “Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen, vadinden dönmezsin.”

  Nisâ(*) Sûresinin 42 . Ayetinde
  O kıyamet günü, Allah’ı inkar edip Peygamber’e isyan edenler, yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah’tan hiçbir söz gizleyemezler.

  Nisâ(*) Sûresinin 87 . Ayetinde
  Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan?

  Nisâ(*) Sûresinin 109 . Ayetinde
  İşte siz öyle kimselersiniz (ki, diyelim) dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah’a karşı kim savunacak, yahut kim onlara vekil olacak?

  Nisâ(*) Sûresinin 141 . Ayetinde
  Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih (zafer) nasip olursa, “Biz sizinle beraber değil miydik?” derler. Şayet kâfirlerin (zaferden) bir payı olursa, “Size üstünlük sağlayıp sizi mü’minlerden korumadık mı?” derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, mü’minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.

  Nisâ(*) Sûresinin 159 . Ayetinde
  Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (İsa’ya) iman edecek olmasın. Kıyamet günü o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır.31

  Mâide(*) Sûresinin 14 . Ayetinde
  “Biz hıristiyanız” diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek!

  Mâide(*) Sûresinin 36 . Ayetinde
  Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin (kafirlerin) olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır.

  Mâide(*) Sûresinin 64 . Ayetinde
  Bir de Yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, sana Rabbinden indirilen (Kur’an) onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez.

  Mâide(*) Sûresinin 116 . Ayetinde
  Allah kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.”

  En’âm Sûresinin 2 . Ayetinde
  O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.

  En’âm Sûresinin 12 . Ayetinde
  De ki: “Şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir?” “Allah’ındır” de. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar.

  En’âm Sûresinin 15 . Ayetinde
  De ki: “Ben Rabbime isyan edersem gerçekten, büyük bir günün (kıyamet gününün) azabından korkarım.”

  En’âm Sûresinin 31 . Ayetinde
  Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o saat (kıyamet) gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek, “Hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize!” diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür!

  En’âm Sûresinin 40 . Ayetinde
  (Ey Muhammed!) De ki: “Söyleyin bakalım. Acaba size Allah’ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa (böyle bir durumda) siz Allah’tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer (putların size yararı dokunduğu iddianızda) doğru söyleyenlerseniz (haydi onları yardıma çağırın).

  A’râf Sûresinin 32 . Ayetinde
  De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.”

  A’râf Sûresinin 167 . Ayetinde
  Hani Rabbin, elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin, elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

  A’râf Sûresinin 172 . Ayetinde
  Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. Onlar da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, “Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir.

  A’râf Sûresinin 187 . Ayetinde
  Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir.” Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.”

  Yûnus Sûresinin 60 . Ayetinde
  Allah’a karşı yalan uyduranların, kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkârdır, fakat onların çoğu (O’nun nimetlerine) şükretmezler.

  Yûnus Sûresinin 93 . Ayetinde
  Andolsun, biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki, ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.

  Hûd Sûresinin 60 . Ayetinde
  Onlar, hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz ki Âd kavmi, Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Hûd’un kavmi Âd Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.

  Hûd Sûresinin 98 . Ayetinde
  Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir orası!

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.02.08
  Yer: Malatya
  Yaş: 24
  Mesajlar: 2.177

  Es-Selamü Aleyküm kıyamet gününde tüm müminlerin ALLAH(c.c)yardımcısı olsun.(Amin)

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.10.06
  Yer: ♥ In his heart ♥ | MOMMM!!
  Mesajlar: 16.942

  Alıntı €bru´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Es-Selamü Aleyküm kıyamet gününde tüm müminlerin ALLAH(c.c)yardımcısı olsun.(Amin)

  Ve aleyküm selam kardeşim. Emeğinize sağlık. Allah c.c razı olsun.
  Bu ayetleri bizlerle paylaştığınız için teşekkürler..Duanıza amin inşallah.
  Allah c.c, o günün azabından cümlemizi muhafaza etsin inşallah..Rabbimize emanet olun. Selam ve dua ile.

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.01.08
  Mesajlar: 16

  Allah razı olsun kardeş

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.02.08
  Yer: Malatya
  Yaş: 24
  Mesajlar: 2.177

  sağolun ALLAH(c.c)hepimizden razı olur inşallah.

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 03.10.06
  Yer: *meftun*
  Mesajlar: 2.597

  Aleykümselam...ALLAH c.c. razı olsun...selam ve dua ile...
  ALLAH C.C. YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN...

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.07.09
  Yaş: 58
  Mesajlar: 30

  Allah razı olsun ve tüm müslümanları kıyametin dehşetinden korusun

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.12.10
  Yaş: 28
  Mesajlar: 17

  ramazan ayında yakın bi komsumuz sayesinde ilk defa annemle sohbete gitmiştim.annem kapalıdır.ben kapalı biri değilim.ama çok açıkta giyinmem.sadece sacım acık desem yeridir yani.sohbette böyle çeşitli sorular soruluyodu .cvb veriyodu orda yurtta kalanlar.dini konulara meraklıyımdır..orda bir soru sordular ben bilmiyordum cvbını orda öğrendim ve paylaşmak istiyorum.soru şuydu: allahın kıyamet gününde okuyacagı sure nedir? cvbı:rahman suresiydi.

Benzer Konular

 1. ABDEST İLE ilgili AYETler
  Konu Sahibi MüHüRLü_KaLP Forum Kur’an Fihristi ve Kayıtları
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 26-03-2013, 16:52
 2. "Kıyametle ile ilgili Ayetler"
  Konu Sahibi GizliOzne Forum Kuran-ı Kerim
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 26-10-2008, 22:24
 3. kıyamet ile ilgili ayetler
  Konu Sahibi MEHMET_1960 Forum Ahiret ve Kıyamet
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 05-02-2008, 23:16
 4. Sabir Ile Ilgili Ayetler
  Konu Sahibi -Yalancı_Dünya- Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 05-12-2007, 17:36
 5. Kıyametle ilgili ayetler
  Konu Sahibi m_muaz Forum Kuran-ı Kerim
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 11-11-2006, 23:41

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •