Hevesler oldukça tatlı faziletler de, biraz ekşi ve tuzlu yemeklere benzerler.
GENÇ bunlardan birini seçmede serbest bırakılınca, bilmem ki, neyi seçip neyi terkedeceğini söylemeye hacet var mı?..
Oysa ki, onları fazilete dost, ahlâksızlık ve rezalete de düşman olarak yetiştirme mecburiyetindeyiz.

* * *

Terbiye ile imdadına koşulacağı âna kadar GENÇ; yetiştiği çevre, heves ve zevkin pervânesi; ilim, basiret ve mantığın uzaklarında dolaşan bir deli ve kanlıdır.
Onu, geçmişiyle bütünleştirip geleceğe hazırlayacak terbiye verildiği takdirde, millî duygu ve düşünceyi temsil eden bir delikanlı olur.

* * *

Bir milletin yükselip alçalması, o millet içindeki GENÇ kuşakların alacakları ruh ve şuura görecekleri talim ve terbiyeye bağlıdır.
GENÇleri iyi yetiştirmiş milletler, her zaman terakki etmeye namzet olmalarına karşılık, onları ihmal etmiş milletlerin bir adım ilerlemelerine dahi imkân yokdur.

* * *

Bir milletin geleceği hakkında kehanetde bulunmak isteyenler, o mîlletin GENÇlerine verilen terbiyeye baksalar, hükümlerinde yüzde yüz isabet ederler.

* * *

GENÇ adam; güç, kuvvet ve zekanın fidanıdır.
Terbiye ve ıslah edildiği takdirde, zorlukları yenen bîr Heraklit, gönüllere aydınlık ve dünyaya nizam vadeden bir dimağ olabilir...

* * *

Cemiyet bir kristâl kap, GENÇlerde onun içinde tıpkı herhangi bîr sıvı gibidirler; onun renk ve şeklîni alır, onunla görünürler.
Bilmem ki; onlara inkıyat ve itaat çağrısında bulunan nizam havarileri, dönüp bir kere de kendilerine bakabildiler mi..?
__________________________________________________ _____________________________