1 den 4´e kadar. Toplam 4 Sayfa bulundu

Konu: Kuran-ı kerim okurken dikkat edecegigimiz hususlar

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.01.09
  Yaş: 35
  Mesajlar: 43

  Kuran-ı kerim okurken dikkat edecegigimiz hususlar

  1_Kur’anı Türkçe tercümesinden okumak uygun mu?

  cevap: Hayır, değildir. Diyanetin hazırladığı Kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:
  (Kur'an-ı kerim, yalnız Türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. Eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. Kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, Kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. Hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)

  Büyük İslam âlimi İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyurdu ki:
  (Kur'an-ı kerimi Arapçadan başka harf ile yazmak ve Kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. Kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi Kur'an yerine koymak başkadır. Arapçadan başka harf ile yazmak ve böyle yazılmış olanı okumak haramdır. Kur'anı Arapça harflerle, okunduğu gibi yazmak bile haramdır.) [Fetava-i fıkhıyye s.37]

  2_ (Kur'anı Arapça harflerle, okunduğu gibi yazmak suretiyle değiştirmek bile haramdır.) Buna göre, Latin harfleriyle okunduğu gibi yazmak nasıl caiz olur? İslam harfleriyle yazıldığı gibi Latin harfleriyle de sureler yazılmıştır. Bu caiz midir? Suudilerin hacılara dağıttığı Mushafta okunuşuna yani tecvit kaidesine göre yazılmıştır. Bu caiz oluyor mu?

  cevap: Kur’anı okunduğu gibi yazmak başka, bilmeyen birisine öğretmek niyetiyle okunuş şekliyle yazmak başkadır. Sitede ayrıca sesli olarak da veriliyor ki, yanlış okunmasın diye.

  Suudilerin dağıttığı Mushafta, okunuşuna göre yazılmışsa, yani bazı harfler eksik veya fazla ise caiz olmaz.

  Latin harfleriyle yazmak haramdır. Ama zaruret olunca, Mushafı değil, bazı sure ve âyetleri Latin harfleriyle yazmak caiz olur. Mushafı Latin harfleriyle yazmak için bir zaruret, bir ihtiyaç mevzubahis olamaz. Ama İslam harflerini bilmeyen, namazda okuyacağı, sure ve duaları Latin harfleriyle yazıp öğrenebilir. Sonra bilen birisine dinlettirir, doğru denirse okumaya devam eder.

  3_Âyet-i kerimelerin mealleri okunurken bunlardan önce besmele okumakta ve sonunda (sadekallahülazim) demekte herhangi bir sakınca var mıdır?

  Besmele çekilir de, sadaka.... denmez, çünkü onlar Allah’ın kelamı değil, mütercimin anladığı manalardır. Yanlış olma ihtimali her zaman mevcuttur. (Sadakallahülazîm = Allahü teâlâ doğru söyledi demektir.)

  4_(Kur'an okuyan bir çok kimse var ki, Kur’an-ı kerim onlara lanet eder) hadis-i şerifini âlimler nasıl açıklamıştır?

  cevap: Muhyiddin-i Arabi hazretleri (Müsamere) adındaki kitabında buyuruyor ki:
  Hazret-i Ebu Hüreyre’nin haber verdiği hadis-i şerifte, (Bir zaman gelir ki, müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Şeriatı bırakıp, kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur’an-ı kerimi mizmarlardan, yani çalgılardan, şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyf için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez. Allahü teâlâ bunlara lanet eder. Azap verir!) buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte, (Kur’an-ı kerimi Arap şivesi ile, onların sesi ile okuyun! Fasıklar, şarkıcılar gibi okumayın!) buyuruldu.

  Başka bir hadis-i şerifte, (Kur’an-ı kerim, okuyanlarına, ya şefaat edecek veya düşman olacaktır) buyuruldu. (Müslim)

  Demek ki, Kur’an-ı kerim, Allah rızası için, dinimizin bildirdiği şekilde okuyana şefaat edecek, şarkıcılar gibi okuyana düşman olacak, ona lanet edecektir. (Şir’a)

  5_ Başı ve kolları açık, Kur’an-ı kerim okumak caiz midir?

  cevap: Erkeğin başı ve kolları açık okuması tenzihen; kadının ise, tahrimen mekruhtur.

  6_Vasıta sürerken direksiyon başında ezberden Kur’an okumak caiz mi?

  cevap: çok iyi olur

  7_İdrarlı yatalak hastanın yanında Yasin-i şerif okumak caiz mi?

  cevap: evet

  8_Namaz kılınan bir evde hiç Kur'an okunmasa, yani Kur'an okumayı bilen hiç kimse olmasa günah olur mu?

  cevap: Bir evde namaz kılan varsa, o evde Kur’an-ı kerim okunuyor demektir. Ezbere okununca da Kur’an-ı kerim okunmuş olur. Bir evde ezbere de Kur’an-ı kerim okunmuyorsa, o ev kabir gibidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Evlerinizde Kur’an okumayı artırın! Kur'an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir.) [Dare kutni]

  9_Muayyen özrü zuhur eden kadın, evde kocasının, oğlunun veya kızının okuduğu Kur’an-ı kerimi, mukabeleyi dinleyebilir mi?

  cevap: Kur’an-ı kerime dokunmamak şartı ile mukabele dinlemekte mahzur yoktur. Ancak özürlü kadın, mukabele dinlemek için camiye gidemez. Camiye girmesi haram olur. Hatta camiye abdestsiz de girilmez. (Mevkufat)

  (Evde mukabele okumanın sevabı olmaz) diyenler, dinimize iftira ediyorlar. Kadınların camiye gitmeyip, evde, kadın bir hocanın okuyacağı mukabeleyi dinlemeleri çok sevap olur.

  10_ Başı açık Kur’an okuyabilir miyim?

  cevap: Kadının başı açık Kur'an okuması mekruhtur.

  11_Evde hanım, geniş erkek pijaması giyili olduğu halde Kur’an-ı kerimi okuyabilir mi?

  cevap: okuyabilir.

  12_Kur’an-ı kerim, iş yapanların yanında okunur mu?

  cevap. Açıktan okunmaz. Onlar duymayacak kadar yavaşça okunur.

  13_Camide Kur'an okunurken isteyen çıkıp gidebilir mi?

  cevap: Çıkıp gidebilir, orada duruyorsa dinlemesi gerekir.

  14_ Teypten, banttan, radyodan okunan Kur’an-ı kerimi dinlemek, tekrar etmek günah mıdır? Yoksa iş yaparken mi dinlemek uygun değildir?

  cevap: İş yaparken dinlemek uygun olmaz. İş yapmazken dinlenir, tekrar etmekte de mahzur yoktur, öğrenmek için de dinlemekte mahzur yoktur.

  15_CD'den Kur'an dinlemek caiz mi? Dinlemekle hatim olur mu?

  cevap: Öğrenmek niyetiyle dinlenir. Dinlemekle hatim olmaz.

  16_(Tefekkürsüz Kur'an okumakta hayır yoktur) sözü âyet midir, kudsi hadis midir?

  cevap: Âyet de hadis de değildir.

  17_Kur’an-ı kerim okurken, bağdaş kurup okumak edebe aykırı mıdır?

  cevap: Evet aykırıdır. Fakat yorulunca bağdaş kurmakta mahzur yoktur.

  18_Kasetten Yasin-i şerif takip edilir mi?

  cevap: Öğrenmek için dinlenir. İbadet için olmaz.

  19_Cenaze kaldırılmadan önce yanında Kur’an okunur mu?

  cevap: Cenazenin karşısında okunur.
  Hasta yanında Yasin suresini okumak mühim sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Yanında Yasin-i şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefat eder ve doymuş olarak kabre girer.) Yani, can vermenin hasıl edeceği susuzluğu duymaz. Yasin-i şerifte, kıyamette olan şeyler, dünyanın geçici olduğu, Cennet nimetleri ve Cehennemdeki azaplar bildirildiğinden, hasta yanında okununca, iman ile gitmeye sebep olan şeyleri işitmiş olur. (Rad) suresini okumak, ruhun çıkmasını kolaylaştırır. İnsan ölünce, Hanefi’de necs olur. Kur’an-ı kerim, yanında değil, karşısında ve sessiz okunabilir. Diğer üç mezhebe göre necs olmaz.

  20_Ölü yıkanmadan yanında Kur'an-ı kerim okumanın mekruh olduğu söylenmektedir. Doğru mudur?

  cevap: Ölü yıkanmadan önce, yanında Kur'an-ı kerim okumaya mekruh diyen âlimler var ise de, ölünün üzeri örtülü iken ve yatağına bitişik olmayarak, sessiz okumak caizdir. (Redd-ül Muhtar)

  21_Kabristanda Kur'an okumak caiz midir?

  cevap: Evet, sünnettir. (Halebi-yi kebir)

  22_Yasin'de Selamün.... diye başlayan âyeti üç kere okumak mı lazım?

  cevap: Öyle bir şey yok, okunması da günah olmaz. Okumak lazım diyerek okumak bid'at olur.

  23_Sure ve âyet okurken euzü besmele okunur mu?

  cevap: Sure okurken, euzü ve besmele okunur. Âyet-i kerime okurken, âlimlerin çoğuna göre, yalnız euzü okunur, besmele okunmaz. Mesela Âyet-el kürsi, Amenerresulü, Hüvallahüllezi gibi âyetleri okurken besmele çekmek gerekmez. Sadece euzü okunur. Besmele de çekilirse mahzuru olmaz.

  24_Sure veya âyet okurken euzü besmele çekmenin hükmü nedir?

  cevap: Sure veya âyet okumaya başlarken euzü okumak vaciptir. Diğer surelere başlarken besmele okumak sünnettir.

  Namaz içinde fatihadan önce besmele çekmek sünnet, namaz dışında fatiha okumaya başlarken besmele okumak vaciptir. Şafii mezhebinde ise her zaman fatiha okurken besmele çekmek farzdır.

  25_Otobüste, dolmuşta müzik çalınırken, sessizce Kur’anı yüzüne bakarak okumak günah mı?

  cevap: Günah olmaz, sevap olur. Müziği işitmez olur. Ancak fasıklar yanında okuyup fitneye, alaya sebep olmamalıdır. Belediye otobüslerinde bazen görüyoruz, kötü kimselerin alaylı bakışlarına, hatta sataşmalarına sebep oluyorlar. Böyle alaya sebep olmak günahtır.

  26_(Tefekkürsüz Kur'an okumakta hayır yoktur) sözü uygun mu?

  cevap: Tefekkürsüz Kur’an sözü herkes için değildir. Arapçayı ve diğer İslami ilimleri bilen için doğrudur. Fakat Arapça bilmeyene Kur’an okuman faydasızdır demektir ki çok yanlış olur. Çünkü Allahü teâlâ, (Anlamadan da Kur’an okuyan benim rızama kavuşur) buyuruyor.

  27_Kur’an-ı kerim okurken, Tam İlmihal’deki ibni Kemal hazretlerinin duraklarını öğrendim. Buradaki med, sekte ne demektir?

  cevap: Med uzatılacak demektir. Sekte durmak demektir, bir miktar durulur.

  28_Kur’an-ı kerim okunduktan sonra veya duanın akabinde el fatiha deniliyor. Burada okunan nedir?

  cevap: Fatiha okunur. Fakat okumak şart değildir, okunursa iyi olur. Hatta salevat-ı şerife getirip okumak daha iyidir.

  29_ Bazen mescitte Kur’an okuyorum. O sırada dışarıdan biri gelip selamün aleyküm diyor. Kur’anı okurken bölmek istemiyorum, içimden alsam selamı olur mu?

  cevap: Kur’an okuyana selam verilmez. Almak zorunda değilsiniz.

  30_ Evimizde Kur’an var ama okuyan yok. Sıkıntılarımızın bir sebebi de bu olabilir mi?

  cevap: Her gün az da olsa, Kur’an-ı kerim okuyan biri olmalıdır! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Kur'an okunmayan evin, hayrı azalır, şerri çoğalır, ev halkına darlık gelir.) [Dare Kutni]

  31_Sandalyeye oturup yüzünden Kur’an okumak caiz mi?

  cevap: Mushaf, belden aşağı olmazsa caizdir.

  32_Kur’an-ı kerimi okurken, sandalyede veya divanda oturarak okumak (ayakları aşağı sallayarak) edebe mugayir midir?

  cevap: Edebe mugayir değildir, okunabilir.

  33_Kur'an okurken konuşulsa, tekrar okurken ne denir?

  cevap: Âlimlerin çoğuna göre esteizü billah demek kâfidir.

  34_Biri (Benim Mushafımı kimse okumasın) dese, onun Mushafından Kur'an okumak caiz mi?

  cevap: hayır

  35_Kur'an kursunda herkes yüksek sesle okusa caiz olur mu?

  cevap: Evet

  36_Banttan dinlemekle hatim olur mu?

  cevap: olmaz

  37_Mukabeleyi dinlemekle hatim sevabı olur mu?

  cevap: Dinlemekle olmaz. Dinleme sevabına kavuşulur.

  38_Latin harfleriyle karışık elif ba ile Kur'an öğrenmek caiz mi?

  cevap: Karışık olmayan ile hocadan öğrenmelidir!

  39_Gizli okurken de meddi lazım dört elif miktarı çekilir mi?

  cevap: evet

  40_Elifba okurken kaf koyun başlı, elif direk gibi demek caiz mi?

  cevap: Evet

  41_Kur’an-ı kerim okuyanı güzel okuduğu için alkışlamak caiz mi?

  cevap: Caizdir ve iyidir.

  42_Göz ile Kur'an okumak caiz mi?

  cevap: Göz ile okunmaz. Bakma sevabına kavuşulur

  43_Lafzatullah yerleri, kırmızı olan Mushafları okumak caiz mi?

  cevap: Evet caizdir.

  44_Küçük mescitte rahlede Kur'an okuyan oluyor. Yanından geçince, rahle belden aşağı kalıyor. Günah olur mu?

  cevap: Günah olmaz.

  45_Tecvide uygun okumak için Mushafa işaret koymak caiz mi?

  cevap: evet

  46_Kuleuzüleri çocuğa üflerken kendime de üflesem olur mu?

  cevap: Ayrı ayrı okumak efdaldir.

  47_Sure-i Muhammedi okuyup bitirdikten sonra mı, Muhammed ismi geçince mi salevat getirmek lazımdır?

  cevap: Bitirdikten sonra.

  48_Âyet-el-kürsiye Allahüla demek caiz mi?

  cevap: hayır

  49_Kur'anın latin harfli yazılışını abdestsiz okumak caiz mi?

  cevap: Abdestli okumak da caiz değildir.

  50_Sure-i Yusuftaki Teveffeni dua için Teveffena okunur mu?

  cevap: hayır

  51_Komşunun okuduğu Kur’an-ı kerimi, bizim evden rahatça işitiyoruz. Helaya gitmemiz caiz mi?

  cevap: Evet. Günahı yüksek sesle okuyanadır.

  52_Kur'an okunurken, farz-ı kifaye diye konuşuluyor. Caiz mi?

  cevap: Günaha giriyorlar.

  53_Haşr suresinin sonu nereden başlar?

  cevap: Hüvallahüllezi'den başlar.Lev enzelna’dan veya La yestevi’den okumak daha iyidir.

  54_Kur'an okumasını bilmeyen, sayfasını açıp baksa, sevap olur mu?

  cevap: Kur'an okumasını bilmeyenin de, bereket için evde Mushaf bulundurması çok iyidir. Açıp sayfasına bakmak sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Beş şey ibadettir: Az yemek, camide oturmak, Kâbe’ye, Mushafa ve âlimin yüzüne bakmak.) [Deylemi]

  Kur'an-ı kerimi öğrenmek zor değildir. Öğrenip okumak çok sevaptır. Hadis-i şerifte, (Ümmetimin yaptığı ibadetlerin en kıymetlisi, Kur'an-ı kerimi, Mushafa bakarak okumaktır) buyuruldu. (Şir’a)

  55_Almanya’daki camimizin imamı, her akşam Yasin okuyordu. O gidince, yerine gelen imam, (Yasin okumak bid'at) diyerek okumuyor. Yasin okumak bid'at mi?

  cevap: Bid'at değildir. İmam, tembelliğinden okumamış olabilir. Her zaman Kur'an-ı kerim ve Yasin-i şerif okumak sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Geceleyin Yasin okuyan, affedilmiş olarak sabaha çıkar.) [Buhari]
  (Her gece Yasin okumaya devam eden şehid olarak ölür.) [Taberani]

  Yasin-i şerif okumak bu kadar faziletli olmasına rağmen, okuma mecburiyeti yoktur. İmam okumuyorsa, oku diye onu sıkıştırmak doğru olmaz.

  56_Hadis-i şerifte, (Sabah-akşam, Haşr suresinin son üç âyetini okuyan şehid olarak ölür) buyurulduğu için, sabah-akşam Haşr suresinin sonunu okuyorum. Camide kıldığım zaman imam okuyor, biz dinliyoruz. Ben okumasam, yine aynı sevaba kavuşur, şehid olarak ölür müyüm?

  cevap: Kur'an-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek farzdır. Dinleyen, okuyandan daha fazla sevap aldığı için, ayrıca okuması gerekmez. Her gece Amenerresulüyü okuyan da, imamdan dinlemişse, onun da okuması gerekmez. (Şir’a)

  57_ Her gece Tebareke suresi ile, Amenerresulü okuyorum. Tebareke'yi ve Amenerresulü'yü yatsı namazında zammı sure olarak okuyan, aynı fazilete kavuşur mu?

  cevap: Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
  (Namazda okunan Kur'an-ı kerim, namaz dışında okunan Kur'an-ı kerimden daha sevaptır.) [Cami'ussagir şerhi]

  Zammı sure olarak okununca, aynı sevaba fazlasıyla kavuşulduğuna göre, namazda okumak daha sevaptır.

  58_Kuleuzüleri okuduktan sonra avuca üfleyip elleri vücuda sürmenin faydası var mı?

  cevap: Resulullah efendimiz(S.a.s), bazı âyetleri okur mübarek avuçlarına üfler ve avuçları ile mübarek vücutlarını mesh ederlerdi. Birçok hastalık için iyidir.

  59_İki kişinin sesli olarak, bir odada hatim okumaları caiz mi?

  cevap: Şaşırtmak ihtimali olduğu için mekruh olur.

  60_Hatmi dinleyen, yavaşça kendi de okursa, hatim olur mu?

  cevap: evet

  61_ Hatimde bazıları İnşirah suresinden itibaren, bazıları da Duha suresinden itibaren Besmeleden önce Allahü ekber diyerek tekbir okuyorlar. Bunlar caiz mi, bid'at mi?

  cevap: Caizdir, bid'at değildir. Hatta tekbir ile birlikte tehlil ve tahmid, yani Allahü ekber, La ilahe illallah vel hamdülillah demek de caizdir. (Sarih-in Nas)

  Konu burhan33 tarafından (01-02-2009 Saat 14:48 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.01.09
  Yaş: 35
  Mesajlar: 43

  sevgili kardeşlerim forma sıgmadıgı için devamını böyle verebildim


  62_Ramazan ayında kendi ölülerimizin ruhuna hatim indirmeye başladım. Sonra da başka insanlar geldi aklıma ve Ramazanda tanıdıklarımızdan da ölen oldu. Okumaya başlarken onlara niyet etmemiştim. Şimdi başka mevtaları da hatmime ekleyebilir miyim?

  cevap: Evet onlara da hatta Âdem aleyhisselamdan bugüne kadar gelen her müslümana hediye edebilirsiniz ve her birine bölünmeden aynısı gider.

  63_Biri (Okuduğun hatm-i tehlili ölmüş anama bağışla) dedi. Bağışladım. İki ay sonra başkasına da bağışlasam caiz olur mu?

  cevap: Evet. Bütün müslümanlara da bağışlamak iyidir.

  64_Kur'anı hangi süre içinde hatmetmek lazım? Namaz kaza borçları olan için bu değişir mi?

  cevap: Üç günden aşağı olmaz. Haftada bir olur, ayda bir olur, senede bir olur. Duruma göre olur. Kazası olan önce kazalarını ödemeye çalışmalıdır.

  65_Hatm-i şerif bitince Kur’an-ı kerimin sonundaki duayı hemen okuyup yeni bir hatme başlansa, sonrada camide topluca hatim duasına iştirak ettirilse uygun olur mu?

  cevap: Hatim duası sonra da okunur. Hatim biter bitmez, hemen yeni bir hatme başlamak iyidir.

  66_Toplu olarak hatim duası caiz mi?

  cevap: Caizdir. Dua için toplanmak mekruhtur.

  67_Kur’an-ı kerimi hatmeden kimse, bilmeden bazı yerlerde mana değişecek şekilde yanlışlık yapmışsa, hatim sevabı alır mı?

  cevap: Alamaz. Doğru okuduğu yerlerin sevabını alır.

  68_Hatim okununca ruhlarına hediye edilen kişilerin hepsine hatim sevabı hasıl oluyor. Buna göre tahsisin fazileti ne oluyor?

  cevap: Peygamber efendimizin ruhuna göndermek duanın kabulü için şarttır. İsmen tahsis edilince, falanca tarafından gönderilmiştir diye mevtaya bildirilir. O da gönderene teveccüh eder. Gaflette değil ise ruhundan o anda istifade eder. Feyz alır. Diğerlerine sevap umumi olarak dağıtılır. Kimin gönderdiği bildirilmez.

  69_Ölen hocam, eshab-ı kiramın bazılarına dil uzatırdı. Okuduğum Kur'anın sevabını bağışlamam caiz mi?

  cevap: Hayır. Kur'an-ı kerimde hepsinin Cennetlik olduğu bildiriliyor. Cennetlik kimseye sövülmez. Sövene de Kur’an okunmaz.

  70_Kur’an-ı kerim hatim ettikten sonra nasıl bir dua yapılır?

  cevap: Farklı bir dua yok. Ne dua biliniyorsa o okunur. Mushafların sonunda bulunan dua da okunabilir.

  71_Kur’an-ı kerimi üç günden önce hatmetmek caiz olmadığına göre, imam-ı a’zamın bir namazda hatmetmesinin sebebi nedir?

  cevap: Caiz olmaz fetvası bizim gibi avam içindir.

  72_Kur’an okurken, bütün gayretlerime rağmen, kelimeleri tam telaffuz edemiyorum. Kur’an okumam sahih oluyor mu? Okumaya devam etmem mi, yoksa bırakmam mı gerekir?

  cevap:Cenab-ı Hak, hiç kimseye, gücünün üstünde bir şey yapmayı emretmez. Herkese yapabildiğinden sorar. Okuyabildiğiniz kadar devam etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Kur’an için vekil edilen bir melek, Arap olmadığı için, doğru okuyamayan kimsenin, hatasını düzeltir ve doğru olarak yükseltir.) [Şirazi]

  73_ Camide namaz kılarken, bunların tam yanlarında Kur'an okuyanlar oluyor. Mushaf belden aşağıda kalıyor. Bunun mahzuru olur mu?

  cevap: Okuyanın hemen yanında değil de, biraz ileride kılınırsa mahzuru olmaz.

  74_Yatakta, Kur'an okurken ayakları uzatmak caiz midir?

  cevap: Yorgan altında ve bacaklar bitişik vaziyette saygılı bir vaziyette, ezberden okumak caizdir. Ayakları toplayarak okumak, daha uygun olur.

  75_Kur'an okurken parmağı tükürükle ıslayıp açmak caiz midir?

  cevap: evet

  76_Âyet veya sure okuduktan sonra, sadakallahülazîm demek şart mıdır?

  cevap:Şart değildir. Unutulursa da, mahzuru olmaz. Söylemek iyi olur.

  77_Bilgisayardan Kur’an-ı kerim okurken abdestli olmak gerekir mi?

  cevap:Âyetlere hiç dokunulmadıkça, nereden olursa olsun, Kur’an-ı kerim okurken, abdestli olmak gerekmez. Fakat abdestli okumak iyi olur.

  78_Kur’an okurken kaldığımız sayfaya takvim yaprağı koyabilir miyiz?

  cevap: Yazısız sade kağıt koymalı.

  79_Bir hadiste şöyle deniyor:
  (Bir zaman gelecek, Kur'an çalgı aletlerinden okunacak.) [Tergib-üs-salat]
  Burada, çalgı aletinden kasıt nedir? Radyo ve TV’den Kur’an dinlemek caiz değil mi?

  cevap: Ses çıkaran her türlü alete mizmar [çalgı aleti] denir. (Müncid)Hoparlör de mizmardır. Radyo, TV ve bilgisayardan, öğrenmek niyetiyle Kur’an-ı kerim dinlenebilir. İbadet niyetiyle dinlemek caiz olmaz. Elmalı tefsirinde deniyor ki:

  Hoparlörden çıkan sese kıraat değil, çınlamak, zırlamak denir. Buradan secde âyeti işitilse, tilavet secdesi yapmak gerekmez. (c.3 s.2361)

  Fakat bu ses, Kur’an-ı kerimin aslı değil ise de, benzeridir. Buna da saygısızlık etmemelidir. Kapatılmıyorsa, saygı ile dinlemeli, başka bir iş ile meşgul olmamalıdır.

  80_Mülk suresinin son âyeti soru şeklinde olduğu için, bu sureyi okuyunca, Sadakallah-ül-azim denmez mi?

  cevap: Elbette denir. Sadakallah-ül-azim demek, (Azim olan Allah doğru söyledi) demektir. Soru şekliyle de bildirse, Allahü teâlâ elbette doğru söyler.

  81_ Bir kimse, Kur’anı baştan itibaren okusa, İhlâs suresine kadar gelse, son iki sureyi de bir başkasına okutsa, Kur’anı hatmetmiş olur mu?

  cevap: Kur'an-ı kerimi Fatihadan başlayıp Fil veya İhlâs suresine kadar okuyup, sonra birkaç sureyi başkasına emredip okutsa, o da birinciye vekil olarak kalan sureleri okusa, hatmedilmiş olmaz. Hiçbiri hatim sevabına kavuşamaz. (Behcet-ül-fetava)

  82_Mukabele olarak Kur’anı baştan sona dinlesek, hatmetmiş olur muyuz?

  cevap: Kur’an-ı kerimi dinlemek, okumaktan daha çok sevabdır. Okumak sünnet, dinlemek farzdır. Fakat dinlemekle hatim olmaz. Mukabele dinlemek çok sevab olmasına rağmen, TV’den, radyodan veya kasetten dinlemenin hiç sevabı olmaz.
  Yalnız öğrenmek niyetiyle dinlenebilir.

  83_Kur’an-ı kerim okumaya yeni başladım. Hangi Mushafı rahat okuyabilirim?

  cevap: Ahmet Tevfik Tekbaş hattı Mushaflar kolay okunmaktadır. Hayrat vakfınınki de buna yakın sayılır. Bir de yeni çıkmış İpek yayınlarından yarı bilgisayar hatlı bir Mushaf var. Bunun görünüşü hat olarak göze hoş görünmüyorsa da, okunuşu çok kolaydır. Yeni başlayan herkes rahat okuyabilir. Bu Mushafın harfleri ve harekeleri daha büyük, durak ve kasırları dikkat çekici bir şekilde kırmızıdır. Harfler üst üste değil, yan yana dizilidir. Sayfaları tam dolu olup, kenarlarındaki boşluk azdır. Mushaf’ın rahle boyu, yazıları emsallerinden bir boy büyüktür. Bu Mushaf, İhlâs Marmara Evleri 2. kısımda İhlâs Vakfı temsilciliği kitabevinden de temin edilebilir.


  SEVGİLİ MÜMİN KARDEŞLERİM bu hususları islami bir formda dolaşırken buldum siz degerli kardeşlerimle paylaşmak istedim CENAB-I HAK CÜMLENİZDEN RAZI OLSUN...
  Konu burhan33 tarafından (01-02-2009 Saat 14:53 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 17.12.08
  Yaş: 27
  Mesajlar: 1.054

  Allah c.c razi olsun, payla$tiginiz için te$ekkurler...

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.01.07
  Yer: Niğde
  Yaş: 47
  Mesajlar: 1.026

  Alıntı burhan33´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster


  SEVGİLİ MÜMİN KARDEŞLERİM bu hususları islami bir formda dolaşırken buldum siz degerli kardeşlerimle paylaşmak istedim CENAB-I HAK CÜMLENİZDEN RAZI OLSUN...
  selamun aleyküm ...

  allah celle celaluhu paylaşımından razı olsun kardeşim ... allaha emanet ol ...

Benzer Konular

 1. Kadınların dikkat edeceği hususlar
  Konu Sahibi BULENT TUNALI Forum İslam'da Aile Hayatı
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 18-12-2008, 10:24
 2. Erkeklerin dikkat edeceği hususlar
  Konu Sahibi BULENT TUNALI Forum İslam'da Aile Hayatı
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 17-12-2008, 15:23
 3. Risale-i Nur Okurken Dikkat Edilecek Esaslar
  Konu Sahibi kamil_can Forum Risale-i Nur
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-09-2008, 01:26
 4. Kur’ân-ı Kerim okurken nelere dikkat etmeliyiz
  Konu Sahibi RiSaLei-NuR Forum Kuran-ı Kerim
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23-10-2007, 15:39

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •