Sayfa 2 Toplam 2 Sayfadan BirinciBirinci 12
11 den 20´e kadar. Toplam 20 Sayfa bulundu

Konu: Celcelutiye Duası Nedir?

 1. #11
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.09
  Mesajlar: 2.580

  Celcelutiye 4

  Ey Allah'ım! Gerçekten bütün âyetler ve ihtiva ettikleriyle Sana tevessülde bulunarak yalvardım.  İşte onlar, nûr harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini [bende> topla, mânâlarım gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.  Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım ortadan kalksın.  Ümmü'l-Kitâp olan Fatiha Sûresi ve arkasından gelen sûreler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kıl.  Ey Mevlâm! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle (İsm-i A'zam) Sana yalvarıyorum.  İlâhî! Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.  Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim)! İhtiyacımı yerine getir! İşlerimi Sana havale ediyorum.  Ya Rabbi! Hz. Muhammed'i (a.s.m.) ve burada toplanan güzel isimlerini şefaatçi ederek Senden niyaz ediyorum!  Yâ İlâhî! Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan dolayı tevbe etmeyi şu miskin kuluna lûtfeyle ve hatasından geç!  Beni hayır, ihlas ve takvaya muvaffak kıl ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine yerleştir!  Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda da bana merhametli ol ve böylece o karanlık nura açılsın.  Yâ İlâhî! Ne olur, Mahşerde amel sayfamı lûtfunla ak eyle! Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi ağır getir.  Beni, keskin olan Sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindekilerden koru!  İşlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı bağışla!  Ey kadri yüce İsmi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selâmete erdin.  Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşî ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir!  Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!  Ne bir yılandan korkarsın, ne bir akrep görürsün. Ne de bir arslan gürleyerek sana gelir.  Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma!  Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.  Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah'ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.  Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi et ki zulüm ve tecavüzden kurtulasın.  Yâ İlâhî! Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Mustafa'ya salât eyle  O seçilmiş Muhammed'e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgâr adedince salât eyle!  Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!  Bizzat Hz. Allah'ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.  O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.  Âl-i Hâşim'den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!  Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer'den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar'dan da (Allah'ın Arslanı Hz. Ali'den) razı ol!  Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!  Bu, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) amcasıoğlu Hz. Ali'nin sözleridir. Onda mahlûkât için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

 2. #12
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.09
  Mesajlar: 2.580

  Celcelutiye duası
  Bede'tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
  İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet

  Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
  Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet

  İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
  Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet

  Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû
  Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet

  Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
  Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet

  Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
  Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet

  Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
  Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet

  Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
  Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat

  Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
  Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat

  Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
  Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat

  Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
  Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet

  Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin
  Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat

  Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi
  Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat

  Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
  Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet

  Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
  Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet

  Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
  Ve küffe yedel a'dâi annî bi ğalmehet

  Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
  Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet

  Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
  Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet

  Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
  Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat

  Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
  Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet

  Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten
  Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet

  Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin
  Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet

  Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün
  Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet

  Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ
  Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet

  Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin
  Fe ente racâül âlemiyne velev tağat

  Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena
  Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet

  Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin
  Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet

  Ve a'tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ
  Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet

  Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a'tınâ
  Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet

  Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
  Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset

  Ve bâriklenallâhümme fi cem'ı kesbinâ
  Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat

  Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
  Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet

  Neruddü bikel a'dâe min külli vichetin
  Ve bil ismi termîhim minel bu'di bişşetet
  Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
  İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket

  Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
  Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet

  Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm
  Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet

  Fe yâ hayra mes'ûlin ve ekrame men a'ta
  Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet

  Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
  Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet

  Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
  Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet

  Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
  Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket

  Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
  Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat

  Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
  Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet

  Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
  Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet

  Bi hâlin ehîlin şel'ın şel'ûbin şâliın
  Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet

  Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
  Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

  Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
  Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

  Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba'dehâ
  Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat

  Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ
  Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat

  Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy
  Ve kün lî minel a'dâi hasbî fe kad beğat

  Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
  Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet

  Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ
  Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet

  Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
  Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet

  Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
  Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet

  Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
  Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet

  Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba'dehâ
  Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet

  Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
  Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat

  Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
  Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet

  Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
  İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet

  Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
  Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet

  Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
  Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet

  Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
  Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat

  Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
  Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet

  Ve fî süveril kur'âni hızben ve âyeten
  Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet

  Fe es'elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
  Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet

  Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
  Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat

  Bi sirri büdûhın exhezetın betadin zehecin
  Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat
  Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
  Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

  Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
  Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet

  Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
  Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet

  Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
  Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet

  Hurûfün bi ma'nâhâ lehel fadlü şürrifet
  Meden dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet

  Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
  Tevesseltü bil âyâti cem'an bi mâ havet

  Fetilke hurûfün nûri fecma' havâssahâ
  Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet

  Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan
  Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet

  Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy'uni
  Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet

  Ve es'elüke yâ mevlâye fismikellezî
  Bihî izâ düıye cem'ul ümûri teyesserat

  İlâhi ferham da'fi vağfirlî zelleti
  Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet

  Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
  İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet

  Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
  Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat

  Fe cüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
  Alâ abdikel miskîni min nazratin abet

  Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
  Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet

  Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba'de mâ
  Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet

  Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
  Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet

  Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
  Vahminî min harri nârin ve mâ havet

  Ve sâmıhî min külli zenbin ceneytühû
  Vağfir hatıy'atiyel ızâme ve in alet

  Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ
  Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet

  Selâsü ısıyyin suffifet ba'de hâtemin
  Alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavemmet

  Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü
  Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket

  Ve erbeatün tühkil enâmile ba'dehâ
  Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat

  Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün
  Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet

  Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün
  Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet

  Fe addilhü min ba'di aşrin selâseten
  Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet

  Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu
  Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet

  Ve hamsün minel kur'âni hünne temâmühâ
  İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet

  Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû
  Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet

  Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih
  Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet

  Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu'tekıd
  Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet

  Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ
  Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet

  Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel likâ
  Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet
  Ve lâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin
  Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet

  Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben
  Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet

  Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan
  Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat

  Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ
  Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy'an tefaddalet

  Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû
  Ve lâ tahşe min be'sil mülûki velev tağat

  Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin
  Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet

  Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben
  Fe akbil ve lâ tahşe fe te'men minel habet

  Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
  Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet

  Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
  Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat

  Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
  Ve lâ esedün ye'ti ileyke bi hemhemet

  Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta'ni hancerin
  Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet

  Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ
  Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet

  Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
  Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat

  Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
  Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat

  Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
  Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet

  Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
  Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat

  Ve salli salâten temleül erda ves semâe
  Kevebli ğamâmin ma' ruûdin tecelcelet

  Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
  Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet

  Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
  Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat

  Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
  Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet

  Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera
  Verda alâ osmâne mea hayderis sebet

  Kezal âlü vel ashâbü cem'an cemîuhüm
  Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet

  Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
  Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

 3. #13
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.09.09
  Mesajlar: 2.580

  Celcelûtiye, Süryanîce “bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimize (asm) Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan yüksek mânâlar, Hazret-i Ali (ra) tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryanî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah’ın rahmetine vesile olması hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür. Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duâyı okuyarak Allah’a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir.

  İmam-ı Gazalî Hazretleri nakleder ki:


  Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimize (asm) dedi ki:


  “Yâ Muhammed! Rabb’in sana selâm ediyor ve selâmın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.”

  Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm):


  “Ey kardeşim Cebrail! Bu hediye nedir?” dedi.

  Cebrail Aleyhisselâm:


  “Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duâdır” diye cevap verdi.

  Peygamber Efendimiz (asm):


  “Ey kardeşim Cebrâil! Bu duânın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?” diye sordu.

  Cebrâil Aleyhisselâm dedi ki:


  “Yâ Muhammed! Bu duânın adı Bedî’dir (Celcelûtiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:
  1- Arş-ı Alâ’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah’ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!
  2- Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nûru olmazdı!
  3- Ay’ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.
  4- Cebrâil Aleyhisselâm’ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrâil yeryüzüne inemez, semaya çıkamazdı!
  5- Mîkâil Aleyhisselâm’ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.
  6- İsrâfîl Aleyhisselâm’ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.
  7- Azrâîl Aleyhisselâm’ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlûkâtın canlarını alamazdı.
  8- Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
  9- Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sâbit olmazdı!Bu ismi Âdem Aleyhisselâm okumuştur!”1

  İsm-i Azam’ı içinde saklayan ve Celcelûtiye’ye kaynaklık eden yüksek mânâların, yeşil bir atlas üzerinde yazılı olarak Cebrâil Aleyhisselâm tarafından Peygamber Efendimiz’e (asm) semâdan indirildiği nakledilir.

  Hazret-i Ali radiyAllahü anh demiştir ki:

  “Ben Cebrâil’in şahsını gökkuşağı sûretinde gördüm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu isimleri içinde buldum!”2

  Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin,

  “İsm-i Azam veya İsm-i Azamın altı nuru” unvânıyla Otuzuncu Lem’a'da açıkladığı ve Hazret-i Ali (ra) için birer İsm-i Azam olduğunu beyan buyurduğu Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinin Celcelûtiye’de geçen İsm-i Azam’dan olduğunu On Sekizinci Lem’anın satır aralarından çıkarmak mümkündür.3

  Celcelûtiye’nin cifir ilmiyle haber verdiği bir çok gizli işâretin Risâle-i Nûr’da ortaya çıkmış olması, mânâsı olan Bedî isminin Risâle-i Nûr müellifinin ismiyle bağdaşması, Risâle-i Nûr’un Hakîm, Rahîm ve Nûr isimleriyle birlikte Bedî ismine de mahzar olması4, bir çok beytinin açıktan Risâle-i Nûr’dan bahsetmesi ve Risâle-i Nûr’u haber vermesi, vahiy kaynaklı Celcelûtiye’nin mânâ ve müjdelerinin, asrımızda Risâle-i Nûr’da ortaya çıktığını gösterir.

  Risâle-i Nûr Müellifi Bedîüzzaman Hazretleri, Yirmi Sekizinci Lem’a'da Hazret-i Ali (ra) ile mânâ âleminde yaptığı bir konuşmadan bahseder.


  Hazret-i Ali’ye (ra):


  “Ercûze’nde benden bahisle ‘Kendini muhafaza et’ demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat, maatteessüf, kendimizi muhafaza edemedik. Bu belâya düştük. Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risâle-i Nûr’dan bahis ve işâretin yok mu?” diye sorar.

  Hazret-i Ali radiyAllahü anh şöyle cevap verir:


  “Yalnız işâret değil; belki Celcelûtiye’mde tasrih ediyorum. (Açıkça bahsediyorum.)”

  Üstad hazretleri bu soru-cevaptan sonra, Hazret-i Ali’nin kasidelerinden en meşhuru ve en esrarlısı olan Celcelûtiye kasidesinde; “Sirâcü’n-Nûr (Risâle-i Nûr) gizli olarak yakılır ve aydınlatır! Kandiller kandili gizli olarak tutuşturulur. O da her tarafı aydınlatır!” fıkrâsını bulduğunu, bu fıkranın açıktan ve ismiyle Risâle-i Nûr’dan bahsettiğini kaydeder.5


  Dipnotlar:

  1- İmam-ı Gazâlî, Celcelûtiye, s.5,6.
  2- Lem’alar, Y.A.N., 2001, s. 193.
  3- A.g.e., 193, 198.
  4- Lem’alar, Y.A.N., 2001, s. 326; Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 107.
  5- A.g.e., s. 324.

 4. #14
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.10.09
  Mesajlar: 370

  Allah razı olsun.Emeğine sağlk.

 5. #15
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.01.10
  Mesajlar: 19

  Celcelutiye Duası anlamı ve fazileti

  CELCELUTİYE DUASI
  Bede'tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
  İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet
  Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
  Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet
  İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
  Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet
  Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû
  Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet<
  Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
  Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet
  Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
  Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet
  Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
  Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet
  Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
  Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat
  Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
  Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat
  Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
  Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat
  Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
  Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet
  Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin
  Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat
  Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi
  Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat
  Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
  Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet
  Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
  Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet
  Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
  Ve küffe yedel a'dâi annî bi ğalmehet
  Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
  Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet
  Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
  Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet
  Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
  Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat
  Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
  Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet
  Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten
  Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet
  Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin
  Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet
  Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün
  Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet
  Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ
  Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet
  Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin
  Fe ente racâül âlemiyne velev tağat
  Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena
  Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet
  Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin
  Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet
  Ve a'tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ
  Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet
  Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a'tınâ
  Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet
  Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
  Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset
  Ve bâriklenallâhümme fi cem'ı kesbinâ
  Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat
  Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
  Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet
  Neruddü bikel a'dâe min külli vichetin
  Ve bil ismi termîhim minel bu'di bişşetet
  Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
  İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket
  Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
  Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet
  Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm
  Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet
  Fe yâ hayra mes'ûlin ve ekrame men a'ta
  Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet
  Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten
  Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet
  Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
  Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet
  Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
  Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket
  Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
  Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat
  Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
  Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet
  Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
  Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet
  Bi hâlin ehîlin şel'ın şel'ûbin şâliın
  Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet
  Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
  Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat
  Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet
  Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat
  Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba'dehâ
  Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat
  Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ
  Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat
  Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy
  Ve kün lî minel a'dâi hasbî fe kad beğat
  Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
  Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet
  Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ
  Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet
  Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
  Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet
  Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
  Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet
  Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
  Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet
  Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba'dehâ
  Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet
  Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
  Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat
  Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
  Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet
  Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
  İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet
  Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
  Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet
  Bi amme abese ven nâziâti ve târikın
  Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet
  Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
  Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat
  Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ
  Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet
  Ve fî süveril kur'âni hızben ve âyeten
  Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet
  Fe es'elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
  Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet
  Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
  Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat
  Bi sirri büdûhın exhezetın betadin zehecin
  Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat
  Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî
  Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet
  Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena
  Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet
  Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
  Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet
  Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
  Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet
  Hurûfün bi ma'nâhâ lehel fadlü şürrifet
  Meden dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet
  Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
  Tevesseltü bil âyâti cem'an bi mâ havet
  Fetilke hurûfün nûri fecma' havâssahâ
  Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet
  Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan
  Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet
  Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy'uni
  Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet
  Ve es'elüke yâ mevlâye fismikellezî
  Bihî izâ düıye cem'ul ümûri teyesserat
  İlâhi ferham da'fi vağfirlî zelleti
  Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet
  Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî
  İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet
  Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
  Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat
  Fe cüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
  Alâ abdikel miskîni min nazratin abet
  Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ
  Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet
  Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba'de mâ
  Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet
  Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
  Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet
  Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen
  Vahminî min harri nârin ve mâ havet
  Ve sâmıhî min külli zenbin ceneytühû
  Vağfir hatıy'atiyel ızâme ve in alet
  Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ
  Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet
  Selâsü ısıyyin suffifet ba'de hâtemin
  Alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavemmet
  Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü
  Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket
  Ve erbeatün tühkil enâmile ba'dehâ
  Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat
  Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün
  Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet
  Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün
  Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet
  Fe addilhü min ba'di aşrin selâseten
  Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet
  Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu
  Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet
  Ve hamsün minel kur'âni hünne temâmühâ
  İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet
  Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû
  Ve esmâühû ındel beriyyeti kad Samet
  Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih
  Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet
  Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu'tekıd
  Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet
  Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ
  Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet
  Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel likâ
  Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet
  Ve lâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin
  Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet
  Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben
  Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet
  Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan
  Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat
  Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ
  Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy'an tefaddalet
  Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû
  Ve lâ tahşe min be'sil mülûki velev tağat
  Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin
  Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet
  Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben
  Fe akbil ve lâ tahşe fe te'men minel habet
  Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
  Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet
  Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
  Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat
  Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
  Ve lâ esedün ye'ti ileyke bi hemhemet
  Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta'ni hancerin
  Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet
  Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ
  Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet
  Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
  Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat
  Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
  Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat
  Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
  Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet
  Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
  Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat
  Ve salli salâten temleül erda ves semâe
  Kevebli ğamâmin ma' ruûdin tecelcelet
  Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
  Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet
  Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
  Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat
  Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
  Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet
  Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera
  Verda alâ osmâne mea hayderis sebet
  Kezal âlü vel ashâbü cem'an cemîuhüm
  Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet
  Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
  Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

 6. #16
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.01.10
  Mesajlar: 19

  Celcelûtiye, Süryânîce “Bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü vesselâma Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan yüksek mânâlar, Hazret-i Ali radiyallahü anh tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryânî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah’ın rahmetini celb etmesi hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür. Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duâyı okuyarak Allah’a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir.

  İmam-ı Gazâlî hazretleri nakleder ki: Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimiz’e (asm) dedi ki:

  “Yâ Muhammed! Rabb’in sana selam ediyor ve selâmın en mükerremini sana tahsis buyuruyor.

  Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.”

  Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm):

  “Ey kardeşim Cebrâil! Bu hediye nedir?” dedi.

  Cebrâil Aleyhisselâm:

  “Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duâdır.” Diye cevap verdi.

  Peygamber Efendimiz (asm):

  “Ey kardeşim Cebrâil! Bu duânın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?” diye sordu.

  Cebrâil Aleyhisselâm dedi ki:

  “Yâ Muhammed! Bu duânın adı Bedî’dir (Celcelûtiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:

  1-Arş-ı Alâ’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah’ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!

  2-Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nûru olmazdı!

  3-Ay’ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.

  4-Cebrâil Aleyhisselâm’ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrâil yer yüzüne inemez, semâya çıkamazdı!

  5-Mîkâil Aleyhisselâm’ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.

  6-İsrâfîl Aleyhisselâm’ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.

  7-Azrâîl Aleyhisselâm’ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlûkâtın canlarını alamazdı.

  8-Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
  9-Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sâbit olmazdı! Bu ismi Âdem Aleyhisselâm okumuştur!”1

  İsm-i Azamı içinde saklayan ve Celcelûtiye’ye kaynaklık eden yüksek mânâların, yeşil bir atlas üzerinde yazılı olarak Cebrâil Aleyhisselâm tarafından Peygamber Efendimiz’e (asm) semâdan indirildiği nakledilir. Hazret-i Ali radiyallahü anh demiştir ki: “Ben Cebrâil’in şahsını gök kuşağı sûretinde gördüm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu isimleri içinde buldum!”2

  Üstad Bedîüzzaman hazretlerinin, “İsm-i Azam veya İsm-i Azamın altı nuru” unvanıyla Otuzuncu Lem’a’da açıkladığı ve Hazret-i Ali (ra) için birer İsm-i Azam olduğunu beyan buyurduğu Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinin Celcelûtiye’de geçen İsm-i Azam’dan olduğunu On Sekizinci Lem’anın satır aralarından çıkarabiliyoruz.3

  Celcelûtiye’nin cifir ilmiyle haber verdiği bir çok gizli işâretin Risâle-i Nûr’da ortaya çıkmış olması, mânâsı olan Bedî isminin Risâle-i Nûr müellifinin ismiyle bağdaşması, Risâle-i Nûr’un Hakîm, Rahîm ve Nûr isimleriyle birlikte Bedî ismine de mazhar olması,4 bir çok beytinin açıktan Risâle-i Nûr’dan bahsetmesi ve Risâle-i Nûr’u haber vermesi, vahiy kaynaklı Celcelûtiye’nin mânâ ve müjdelerinin, asrımızda Risâle-i Nûr’da ortaya çıktığını gösteriyor.

  Risâle-i Nûr Müellifi Bedîüzzaman Hazretleri, Yirmi Sekizinci Lem’a’da Hazret-i Ali (ra) ile mânâ âleminde yaptığı bir konuşmadan bahsediyor. Hazret-i Ali’ye (ra): “Ercûze’nde benden bahisle “Kendini muhafaza et.” Demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat maatteessüf, kendimizi muhafaza edemedik. Bu belâya düştük. Şahsımdan binler defa daha ehemmiyetli olan Risale-i Nur’dan bahis ve işaretin yok mu?” diye soruyor. Hazret-i Ali radiyallahü anh da şöyle cevap veriyor: “Yalnız işaret değil; belki Celcelûtiye’mde tasrih ediyorum. (Açıkça bahsediyorum.)” Üstad hazretleri bu soru-cevaptan sonra, Hazret-i Ali’nin kasidelerinden en meşhuru ve en esrarlısı olan Celcelûtiye kasidesinde; “Sirâcü’n-Nûr (Risâle-i Nûr) gizli olarak yakılır ve aydınlatır! Kandiller kandili gizli olarak tutuşturulur. O da her tarafı aydınlatır!” fıkrâsını bulduğunu, bu fıkranın açıktan ve ismiyle Risâle-i Nûr’dan bahsettiğini kaydediyor.5 C

  elcelutiye Süryanice yazılmış açık ve anlaşılır bir dua nazmıdır. Kimi beyitler peş peşe gelen bir iki beyitle özetlenmiş olarak verilmiş olduğundan, söz konusu beyitlerin müstakil meali verilmemiş gibi gözükse de, genel itibariyle meali verilmeyen beyti yoktur.Bize okuyup feyiz almak düşüyor.

 7. #17
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.01.10
  Mesajlar: 19

  ANLAMI:

  Bismillahirrahmanirrahim

  1- "Bismillah ile başladım; ruhum, O'nun sayesinde o besmele içinde saklı olan çok sırları keşfetti."
  [ Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'a Bismillah risalesiyle başlamıştır. Ve o sayede besmelenin ve tevhidin sırları olan Risaleler, özellikle 14. Lem'a'nin Besmele sırları anlaşılmıştır. ]
  2- "İkincisinde O'nun yarattıklarının en hayırlısı olan Hz. Muhammed'e salavat getirdim. O Muhammed ki ( dünyadan ) bütün dalalet ve yanlışlıkları gidermiştir."
  [ 2. Söz Hz. Muhammed'in en temel vazifesi olan hakiki iman sayesinde, bütün yanlış anlayışların ve kötülüklerin izale edildiğini göstermiştir. ]
  3- "Ey İlâhım, Senin ismine dayanarak dua ettim. Hep açık olan ve gittikçe parlayan Ehad ve Bedi' isimlerinle Sana yalvarıyorum."
  [ Risale-i Nur'un 3. parçası olan ibadet ve dua ile alakalı 3. Söz bu davanın bir delilidir. Evet Allah ehadiyet tecellisiyle dua edenlerle muhatap oluyor, ve Bedi' ismiyle harika bir şekilde onların dualarını kabul ediyor. ]
  4- "Kadîr ve şanı yüce olan isminle Senden istedim. Ey güçlü ( kadîr ) Allah'ım, Sen islerimi kolaylaştır."
  [Dördüncü sözde, Risale-i Nur, İsm-i A'zâm'ın önemli bir sırrını keşfetmiştir; ibadet, dua ve namazın ahiret ile ilişkisini ispat etmiştir. Ebedî ahiret yolculuğunun ve o yolculuk içindeki islerin nasıl kolaylaşacağını göstermiştir. ]
  5- "Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım, daima, umut ederek Sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi' isimlerini şefaatçi yaparak yüksek sesle bağırıp Sana yalvarıyorum."
  [ Takva ve ibadet ile alakalı olan 5. Sözün de 3. Söz gibi, bu sırrı keşfettiği görünüyor. Evet Hayy, Kayyûm, Bedi', Ehad isimlerinin imtihan ve eğitim meydanı olan su dünya hayatıyla ne kadar çok alakadar olduğu idrak edilebilir.]
  6- "Denizin ortasına vurulan kılıç gibi olan isimlerinle ey yaratanların en hayırlısı olan Allah'ım; hadiseleri yönlendiren, savaş ve barışı sağlayan isimlerinle Sana yalvarıyorum ki, bu fitne ateşi söndürülsün!"
  [ Böyle bir dua, Risale-i Nur'un başına gelen fitne ateşlerini hatırlatıyor. Çünkü Risale-i Nur'un davası mal ve cani satıp, Allah uğruna hizmet etmektir. Bu da imtihan gerektiriyor, bu da nefis ve hevânın devrede olmasını gerektiriyor. Bu 6. beytin genis izahi için 6. Söz'e bakiniz ki, nefsin atesinden kurtulasiniz! ]
  7- "Ey Ilâhim, her derde, her ise âninda müdahale eden ve süratli bir sekilde icabet eden Allah, Ehad ve Bedi' isimlerinle sana yalvariyorum."
  8- "Ki kalbin hayatini canlandirasin, yani ondaki kirleri gideresin. Kayyûmiyetinle onu ayakta tutasin, o kayyûmiyet sirri onda hep var kalsin, ve daima parlasin."
  [ 7. Söz dua, ibadet ve esmanin tilsimlari hakkindadir. 8. Söz de kalbin, bedbinlik gibi kirlerden arinmasini ve Allah'in ihyasiyla ebedî bir hayati hak etmesini anlatiyor. Demek bu iki söz bu iki fikrayi serh ediyorlar. Onun için fazla söze gerek yoktur. ]
  9- "Bu Hayy ve Kayyûm nûrunun çok simseklerinden bir ziya üzerime parladi, yüzüme ( kalbime ) bir parilti geldi ve simsek çakti."
  [Böyle bir nûrun ve ziyânin ve manevi parildamanin pratik bir numunesi için, manevi inkisaflarin bir tatbikati olan 9. Sözü bir kere okuyun, bu beytin manasini yasayin!]
  10- "Ve kalbimin üzerine rahmet saganaklari döküldü. Kerîm olan, Mevlâ'miz Allah'in hikmetiyle... Ve bu sekilde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konustular."
  [ Rahmet-i Ilâhiye'nin bir eseri olan ve o rahmet, hikmet, kerem kapisindan hasri isbat eden 10. Söz, o kadar güçlü bir sekilde bu 10. beytin tefsiri oluyor ki; baska izaha gerek kalmiyor.
  "Rabbinin Rahmet eserlerine bak; nasil yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyor. Iste bunu yapan ölüleri de diriltendir, O her seye gücü yetendir." ]
  11- "Bundan sonra her yönden Nurlar beni kusatti. Ve büyük olan sahibimiz Allah'in hasmeti, bizi yüceltti."
  12- "Allah'im Seni tenzih ederim, Sen yaratanlarin en hayirlisisin. Ve çok mükemmel bir sekilde çok çok yaratansin ve biat ( andlasma ) yapanlarin en iyisisin!"
  [ Bu Küçük Sözlerin altyapi hazirligindan sonra, Risale-i Nur'un inkisafi ve telifi açildikça açildi, çok nurlar özellikle 12. Sözün Esasâti gibi gerçekler Üstad'i kusatti. Üstad büyük bir sekilde yüceldi, motive oldu, o dönemdeki yikintilarin anlamsiz olmadigini anladi. Ve büyük yeni bir olusumun esiginde oldugunu anladi. Ve ilk hizmet andlasmasini Allah ile yapti... Allah'in çok özel tecellileriyle, bu hizmetin Sahs-i Manevisini yaratmasini diledi. Ve basarmak için bundan sonra gelen beyitlerle dua etmeye basladi.
  Nitekim, bundan sonra üslup degisiyor. Buraya kadar, geçmis zaman kipi ile dua iken bundan sonra gelecek zaman kipi kullaniliyor... Bu sirri bilmeyen mütercimler, bu geçen 12 beyti de genis ve gelecek zaman kipi ile ifade etmislerdir. ]
  13- "Allah'im, beni maksadima ulastir, bütün ihtiyaçlarimi gider. Hece harfleri seklinde toplanan Hurûf-u Mukattaa hakki için..."
  14- "Muskama emanet olarak birakilan harflerin sirri hürmetine; Isimlerinin nûrunun parlakligi hürmetine; yüce olan Ruhlarin hürmetine;"
  15- "Bana nurlardan parlak bir feyiz akit; üzerime gelsin, Nûr isminle kalbimin ölülügünü dirilt!"
  16- "Ey Allah'im, bana bir heybet ve celâl giydir. Düsmanlarin ellerini ilim sayesinde benden uzaklastir."
  [ 16. Mektup, bu beytin gerçeklesmis bir delilidir. ]
  17- "Allah'im, benimle her nevi düsman ve kiskançlik arasina perde koy, yüce olan ve barisi saglayan Kadîr ve Azîz isimlerinin hürmetine!"
  18- "Tecelli etmekte olan Celâl ve büyüklügünün nûruyla; Merhamet ve Sefkatinle; çok çok bereketli olan Kuddüs isminle, Sen bu karanliklari aydinliga çevir."
  19- "Ey bu milletin Rabbi olan Allah'im, Sen Nûr ile ihtiyacimi yerine getir. Öyle bir Nûr ki, tecellisi seri olur. Ve hemen is biter."
  [ 12 saatte yazilan 19. Mektup bu duanin bir kabul edilisidir. ]
  20- "Her bir peygamberini bir Ism-i A'zam'a mazhar edip onlari mucizelerle muvaffak ettigin gibi, Sen Kâfi isminle islerimi kolaylastir."
  ( Mucize degil de Sen bana yetersin! )
  21- "Ey yüce büyüklük Sahibi, Sen sadece bana ( ilmî ) bir keramet ver; ilim esrari bana açilsin çünkü Sen bütün akillarin ve zekâlarin sahibisin. Onlar ancak Seninle açiliyorlar."
  [ Burada " Halîm " kelimesi sefkatli manasindan ziyade akli, zekâyi hikmet dairesinde kullanan ve taskinliklara yol vermeyen zat demektir. Ki Araplar böyle kisilere akilli ( hikmetli ) manasinda " Halîm " derler.
  Bu hakikat Sabûr isminin bir nevî tecellisidir. Ki, sabirla ilgili 21. Söze bakabilirsiniz. ]
  22- "Beni her türlü korku ve siddetten kurtar; esprisi, kesin olan, hikmetli bilimsel ve kusatici bir söz ile..."
  [ Üstadi dinsizlerden kurtaran 22. Söze ve onu düsmanlarindan kurtaran 22. Lem'a'ya bakiniz! ]
  23- "Ey Celâl Sahibi Allah'im, beni " kün " kef' i ile koru, ey heybetten ve basarisizliktan dolayi kirilan kirik kalbleri tamir eden ve onlari canlandiran Allah'im!"
  [ Eski Said hayati Üstad için bir hayal kirikligi idi. Fakat bir gecede " Ol " emriyle Yeni Said oldu, kirik kalbi tamir edildi. Ve yeniden canlandi. Yahya oldu. 38 sene dine yeniden hizmet etti. Bakiniz 23. Söz. ]
  24- "Bana ( ilimden ) bir deniz ver, ve o denizin karasinin en hayirli kismini bana nasip et; çünkü Sen benim siginagimsin, ve bütün sikintilar, ancak Seninle gider..."
  25- "Ve üzerime rizki rahmet seli gibi yagdir. Çünkü insanlar azsa da Sen onlarin umudusun."
  26- "Sen düsmanlarimizi sagir, dilsiz ve kör et; ( bizim ne yaptigimizi bilmesinler... ) Ey güçlü Allah'im, Sen Celâl ve büyüklügünle Onlari kekeme eyle!" ( Millete yanlisi anlatmasinlar! )
  27- "Alîm ve Ganî isimlerinle beraber Kudretinin dairesinde, Ism-i A'zam'inla yanlis yapmaktan korundum."
  [ Evet zaman ve zemine göre olan, Üstad'in içtihadlari dogru çikmistir. Eger onlardan yanlis çikarimlar yapilmazsa…]
  28- "Bütün insanlarin kalblerini üzerime cevir. Ve Selâm isminin hürmetine bana onlardan bir kabul duygusu nasip et!"
  [ Salât ve selâmin sirlari için 28. Lem'a'ya ve 28. Mektubun bir kismina bakabilirsiniz! ]
  29- "Ya Ilâhî islerimi kolaylastir, ve bize izzet ve yücelik ver. Alî ve A'lâ isimlerinin hürmetine!..."
  30- "Ve üstümüze örtünü sarkitiver; kalblerimize sifa ver; Sen, korkulardan dolayi hastalanan kalblere sifanin ta kendisisin!"
  31- "Ey Allah'im, bütün çalismalarimizi bize bereketli kil, ve her seyi kolaylastiran "Hû" isminle bütün zorluk dügümlerini çöz!"
  32- "Ey Ilâhî, Allah, Hû, Hêyra'l-Hêlikîn isimlerinle; ve bütün riziklarin, güzelliklerin onun cömertlik hazinesinden gelisip gelen Cevad isminle Sana yalvariyorum."
  33- "Senin gücünle, her yönden gelen bütün düsmanlari reddediyoruz, geri gönderiyoruz! Ve Sen Ism-i A'zam'inla, uzaktan onlara vurup, onlari dagitiyorsun!"
  34- "Ya Rabbi, ya Ze'l-Celâl Allah'im, çöl kelerinin gelip kendisine sikayette bulundugu, Hz. Muhammed hürmetine Sen o düsmanlarimizi rahmetinden mahrum et!" ( Onlari basarisiz kil! )
  35- "Ya Ilâhî, umudum Sensin, efendim Sensin; eger bana tam isabet edecek bir ok atmak istemislerse, Sen onlarin okunu yamult!" ( Onlara dönsün! )
  36- "Ya Rabbi, kesin olan iraden ile bütün zarar verenlerin tuzaklarini ve içlerinde sakladiklari kinlerini benden çevir."
  37- "Ey kendilerinden dilekte bulunulanlarin en hayirlisi, ve ihsan edenlerin en hayirlisi; ey umut edilenlerin en hayirlisi, Sen gelmis geçmis bu ümmete rahmet eyle!" ( Onlari basarili kil! )
  38- "Ismi Nûr ve güzellik olan yildizimi parlat; günler ve çaglar boyunca, ey sürekli parlayan Nûr olan Allah'im!"
  39- "Senin Allah, Ehad, ......, Celâl, Celîl, Bedi', ........., isimlerin hep parlamaktadirlar."
  40- "Bütün dualara kesin cevap veren isimlerini sayarak.........."
  "O isimlerinin ortaya çikip parlamasiyla çevrenin bereketiyle....."
  41- "Nûr lambasi, tutusturuluyor, gizlice açiklaniyor. Lambalarin lambasi tutusturuluyor, gizlice aydinlaniyor."
  [ Bakiniz 28. Lem'a, Yeni Asya Yayinlari ]
  42- "Celâl ve Hêlik isimlerinin nûruyla; ve kibriyanla; çok bereketli olan Kuddüs ismiyle; bu fitne atesi söndürüldü."
  43- "Allah, Hû, Samed, Cebbar, Kahhar isimleriyle ve savas deniziyle yükselen düsmanlik atesi söndürülecektir."
  44- "Allah, Hak, ......, Cemîl, Vedûd ve Mucîb, .......... isimlerinin hürmetine......."
  45- "Mürîd, Cemîl, Zâhir isminle taksim edilen; yüce ve yüceltilen ayetlerin ( ve tefsirlerinin ) sani hürmetine......."
  46- ".........."
  47- ".........."
  48- "..........." (1)
  [ Bu üç beytin genis izahi için Üstad Bediüzzaman bastan sona kadar, 8. Sua' Risalesini telif etmistir. Burada nasil bir Mucize-i Aleviye oldugunu göstermistir.
  Bu isimlerin meali hiç kimse tarafindan tam bilinmis degildir. Fakat tertip, telmih ve kelime isaretleriyle Risale-i Nur'a baktigi kesin bir hakikat gibidir. ]
  49- "Selâm isminle duami kabul et, ve benimle beraber ol; düsmanlara karsi bana Sen kâfi gel; çünkü onlar çok azdilar."

 8. #18
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.01.10
  Mesajlar: 19

  50- "Ey yüceler yücesi, Sen gerçekten yücesin; Sen gerçek Haksin, diger isler sadece araya giren bir rüzgar esintisi gibidir."
  51- "Senin dergahina gelen ve iltica eden bütün havl ( kasdî güç ) ve siddetli saldiri, ancak Seninledir ve Senin bu kuvvetinle ancak zulmet dagilir."
  52- "Tâhâ, Yâsîn ve Tâsîn ile bizim için ol, mutlulugumuz için Tâ Sîn Mîm ile bize dön!"
  53- "Kâf Hâ Yâ Ayn ve Sadlariyla; bizi kusatan her kötü gözden korunuruz!"
  54- "Hâ Mîm, Ayn sonra Sîn ve Kaflariyla; Selâm isminle her nevi kötülükten korunuruz!"
  55- "Kaf ve Nûn ve onlardan sonraki Hâ Mîm ile yine korunuruz, Ve Duhan suresinde saglam bir sir vardir."
  56- "Elif Lam ile ve Nîsâ sûresiyle, ve Mâide ukùduyla; En'âm ve Nûr surelerinde bir nur parlamistir."
  57- "Elif Lâm sonra peslerindeki "Ra" sirriyla; Nûr isminle bütün ( süflî ) ruhanilerin üstüne çiktim."
  58- "Elif Lam sonra Mîm ve Ra'si ile Ruhlarin mecmaina yükseldim. Fakat gerçek Ruh çok yücedir."
  59- "Kitabin ( Kur'an'in ) bütün Hâ Mîm' lerinin sirriyla üzerime Nûr isminin fazli aksin, ey bölümlere ayrilmis Nûr!"
  60- "Amme, Abese, Nâziat ve Târik sûrelerinle Ve's-semâ-i Zâti'l-Burûc ve Zilzal sûrelerinde....."
  61- "Tebâreke, sonra Nûn sonra Seele Sâil sûreleri hürmetine. Hümeze, Ve's-semsi Küvvirat surelerinde........."
  62- "Ve'z-zâriyât-i zerven, Ve'n-necmi izâ hevâ, Veikterabet sûreleriyle bana isler yakinlastirildi."
  [ Buralarda konu ve sira ile 30. Söz'e, 32. Söz'e, 29. Söz'e vesaire Risalelere isaret vardir. 8. Sua'ya bakiniz! ]
  63- "Bütün Kur'an sûrelerinin içinde hizip ve ayet olarak, okuyanin okudugu ve manen nâzil oldugu kadar sirlar vardir."
  [ 8. Sua'ya bakiniz ]
  64- "Iste ey Allah'im, Senin fazlinla bu sekilde yazdirdigin üstün kitaplar hürmetine Sana yalvariyorum."
  65- ( Mealen ) "Rahman ve Rahim isminin tecellisiyle yeni ve harika olarak Esmâ-i Hüsnâ'na dayanilarak yazilmislar, ve Hakîm ismiyle taksim edilmisler."
  66- "........... Senin Esmâ-i Hüsnâ'n sirriyla fetih ve nasri ( ilâhî yardimi ) süratli netice verirler."
  67- "Kibriya ve Hâkimiyetinin nuruyla ey efendim; ve Âyetü'l-Kübra ile beni ani felaketlerden emin kil!"
  68- "Ey Ilâhim, zuhûr ve kemalâtinin hakki için ve bu sekilde odaklanan Esmâ-i Hüsnâ'n ile beni daginikliktan kurtar..."
  70- "Bunlar Nûr harfleridir. Yüce ve yüksektirler. Asâ-yi Mûsa ismiyle de karanlik dagildi."
  71- "Ya Rabbi onun sirriyla Sana yalvariyorum. Gayet zillet içindeki birinin yalvarisiyla… Ki; onunla insanlar hidayet buluyor…"
  72- "Bu manadaki bütün kelimelerin san ve serefi, üstünlügü vardir. Günler ve çaglar devam ettikçe; ya Rabbi Sen sefkat et!"
  73- "Ya Rabbi, gerçekten ben Seni çagirdim; bütün ayetlerle ve ayetlerin içindekileriyle Sana yalvardim!"
  74- "Iste bütün bunlar nur kelimeleridir, onlarin özelliklerini topla. Ve manalarini tahkik et; bütün hayir onlarla tamamlanir…"
  75- "Iste ya Rabbi, bana musahhar bir yardimciyi daima hazir et: Allah'in ifriti; onunla bütün sikintilarim gider…"
  76- "O ifrit içinde bana itaat eden bir hizmetkari musahhar kil; Fatiha ve pesinde gelen Kur'an hurufâti hürmetine…"
  77- "Iste ya Rabbi, Senin o Ism-i A'zam'ınla Sana yalvarıyorum ki; onunla dua edildigi zaman bütün isler kolaylasir."
  78- "Ya Ilâhî, Sen zayifligima aci, zellelerimi bagisla; o dua sayesinde ki, bütün peygamberler onlarla dua etmis ve yalvarmistir…"
  79- "Ey Hêlikim, ey Efendim, ihtiyacimi kaza et. Ya Rabbi bütün islerim Sana teslimdir…"
  80- "Ya Rabbi, Hz. Muhammed'in sana olan yakinligiyla ( velayetiyle ) sana yalvariyorum; ve Onda birlesen Esmâ-i Hüsnâ'n ile Sana yalvariyorum."
  81- "Sen cömertliginle, af ve safhinla tevbelerimizi kabul etmekle miskin olan kuluna muamele et; beni kötü bakislardan koru!"
  82- "Beni hayra, dogruluga ve takvaya muvaffak eyle; ve yüksek cemaat ile Firdevs Cennetine yerlestir."
  83- "Hayatimda ve öldükten sonra, ve kabrin karanliklarini üstümden atip, nuru görünce bana sefkatle muamele et."
  84- "Ve hasirde ya Ilâhî amel defterimi beyaz kil; eger tartilarim hafif gelirse Sen onlari agirlastir."
  85- "Beni hizla Sirat sinirindan geçir. Beni atesin ( Cehennemin ) ve içindekilerin sicakligindan koru!"
  86- "Ve isledigim bütün günahlarda bana müsamaha göster. Çok çok kabarik olsa da benim bütün günahlarimi affet…"
  (…………………………………………⠠**??………………………………………. .)
  87- "Iste ey sani yüce Ism-i A'zam'i tasiyan! Sen tehlikeli bütün durumlardan kurtulacaksin, sonunda selamete ereceksin."
  88- "Dövüs, çekinme; savas, korkma; vahsilerle mamur olmus bütün her yere bas!"
  89- "Karsila, kaçma; diledigin her düsmanla mücadele et; her yeri kusatmis olsalar da krallarin siddetinden korkma!"
  90- "Korkacagin bir yilan olmayacak; görecegin bir akrep olmayacak; ve sallanarak sana gelen bir arslan olmayacak!"
  91- "Kiliçtan korkma, hançerin darbesinden korkma, mizraklardan korkma, ve oklarin serrinden de korkma!"
  92- "Iste bunu okuyanin mükâfâti Zât-i Ahmediye'nin sefaatidir. Ve cennetlerde saf olmus hurilerle beraber hasrolacaktir."
  93- "Ve bil ki, Hz. Muhammed Mustafa peygamberlerin en hayirlisidir. Ve Allah'in daginik ( çesit çesit ) yaratiklarinin en üstünüdür."
  94- "Her ihtiyacin aninda O'nun ( A.S.M ) makamini kendine sefaatçi yap; Ondan iste ki zulümden ve azginlardan kurtulasin…"
  95- "Ya Rabbi, her gün ve her saat, her nesne hareket ettikçe, Sen, seçkin olan Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve rahmet indir."
  96- "Sen o Seçkine ve bütün ailesine salât indir; yer bitkileri ve rüzgarin esintileri kadar."
  97- "Yeri ve gögü dolduran bir salât ile Ona salavât indir. Parlayan gök gürlemeleriyle beraber, yagan bulutlarin yagmuru kadar…"
  98- "Ey Muhammed ( A.S.M ), bizzat Allah ve meleklerinin sana salât ve selam etmesi Sana yeter."
  99- "Sen de daima, yalvararak O'na selam ve baris elini uzat. Günes dogup günler ve çaglar geçtikçe…"
  100- "Hasim ailesinden temiz olanlara da selam et. Hacilarin hac edip verdikleri selam sayisinca…"
  101- "Ya Ilâhî Ömer ile beraber Ebu Bekir'den razi ol; sâbit-kadem olan Haydar ile beraber Osman'dan da razi ol:"
  102- "Ve böylece bütün Âl ve Ashaptan da razi ol, Evliya, Salihler ve içlerinde barinanlardan da razi ol…"
  103- "Bu Hz. Muhammed'in amcasinin oglu olan Ali'nin makalesidir. Yaratiklarla ilgili bütün bilgi sirlari ve gizli bilgiler onda toplanmistir."

  Dualar ve Havas Ansiklopedisi

  RABBİM HEPİMİZİN DUALARINI KABUL ETSİN BÜTÜN MURADLARIMIZ GERÇEKLEŞSİN İNŞALLAH...

 9. #19
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 25.10.09
  Mesajlar: 370

  Rabbm razı olsun

 10. #20
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 18.07.08
  Yaş: 31
  Mesajlar: 44

  kanser hastası olan ve vücudunun her yerine yayıldığını daha yeni öğrendiğimiz.fikran teyzem için inş. okuyacağım Allah razı olsun.sizlerden de dua bekliyorum.çok canı yanıyor yeni kemoterapi almaya başladı,psikolojik olarak yıkıldı Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın çok zor dua ile...

Benzer Konular

 1. Şeriat nedir? Tarikat nedir? Hakikat nedir?
  Konu Sahibi tefekkür-i mevt Forum Dini Hikayeler
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 16-07-2010, 01:19
 2. Fıkıh nedir? Akaid nedir?
  Konu Sahibi eren12 Forum Fıkıh ve Akaîd
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17-11-2009, 15:10
 3. Din Nedir - İslam Nedir ?
  Konu Sahibi selenny Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 09-07-2009, 03:59
 4. Ruh Nedir? Gerçekten Varmıdır Varsa Şekli Nedir?
  Konu Sahibi m_muaz Forum Fıkıh ve Akaîd
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 05-07-2009, 18:01
 5. Selam Nedir?nasil Verilir?hükmü Nedir?kimlere Verilmez?
  Konu Sahibi gülefşan Forum Fıkıh ve Akaîd
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29-03-2008, 14:30

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •