Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
1 den 10´e kadar. Toplam 30 Sayfa bulundu

Konu: Üstazımız.Silsile-i sadaat ın 33. halkası...

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.09.08
  Yer: bolu
  Yaş: 20
  Mesajlar: 218

  Üstazımız.Silsile-i sadaat ın 33. halkası...
  Süleyman Hilmi Tunahan
  Son devir din âlim ve velîlerinden.

  Adı Süleymân Hilmi, soyadı Tunahan'dır.

  Babası zamânın müderrislerinden Hâfız Osman Efendidir. Soyu Fâtih Sultan Mehmed Hanın "Tuna Hanı" olarak tâyin ettiği ve kendi kız kardeşi ile evlendirdiği İdris Beye dayanmaktadır. 1888 (H.1306) senesinde Silistre'nin Ferhatlar köyünde doğdu. 1959 (H.1379) senesinde İstanbul'da vefât etti. Karacaahmed Kabristanındadır.

  Babası Osman Efendi tahsîlini İstanbul'da tamamladıktan sonra Silistre'ye giderek meşhûr Satırlı Medresesinde yıllarca müderrislik yaptı.

  İlim ehli ve fazîlet sâhibi bir âileden dünyâya gelen SüleymânHilmi Tunahan, ilk tahsîlini Silistre Rüşdiyesinde ve Silistre Satırlı Medresesinde yaptı. Bilâhare tahsîlini tamamlamak için İstanbul'a gelerek Sahn-ı Semân (Fâtih) Medresesine kaydoldu. Fâtih dersiâmlarından ve o devrin meşhûr âlimlerinden Bafralı Ahmed Hamdi Efendi (BüyükHamdi Efendi)nin ders halkasına devâm etti. Zamânın usûlüne göre aklî ve naklî ilimleri tahsîl ettikten sonra 1916 senesinde Ahmed Hamdi Efendiden birincilikle icâzet, diploma aldı. Daha sonra o zamanki tâbiri ile dersiâm (profesör) olarak yetişmek üzere Süleymâniye Câmii medreselerinden Medresetü'l-Mütehassısînin tefsîr ve hadîs kısmına devâm etti.

  Son derece parlak bir zekâya sâhib olan Süleymân Hilmi Tunahan, 1919 senesinde Medresetü'l-Mütehassısîn'den birincilikle mezûn oldu. Aynı yıllarda Medresetü'l-Kuzâtı (Hukuk Fakültesini) da üstün bir derece ile bitirdi. Böylece bir taraftan dersiâm diğer taraftan da kâdılık rütbelerine ulaşarak devrinin zâhirî ilimlerini tamamladı. Mezûniyetini müteâkip İstanbul'da dersiâm olarak vazîfeye başlayan Süleymân Hilmi Tunahan bir müddet sonra medreselerin kapatılması üzerine vâizliğe tâyin edildi. Uzun müddet İstanbul'un Sultanahmet, Süleymâniye, Yeni Câmi, Şehzâdebaşı ve Piyâle Paşa gibi büyük câmilerinde halka vâz ederek insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlattı.
  Tasavvuf yolunda Selâhüddîn ibni Mevlânâ Sirâcüddîn Efendinin sohbetlerine devâm ederek yetişti. Süleymân Hilmi Tunahan'ın tasavvufî yönüyle ilgili olarak, dâmâdı ve bağlısı Kemâl Kaçar tarafından Necip Fâzıl Kısakürek'e verdiği notlardan bir bölümü şöyledir:

  "Süleymân Efendinin bâtın ilmine yâni tasavvuftaki mânevî cephesine gelince, şüphesiz bu husus ehline mâlumdur.Zâhirî akıl ve zekâ ile idraki mümkün olamaz. Öyle ki, bir insan müslüman olabilir, tahsilli ve akıllı olabilir. Hattâ iç hayâtı münkir olamaz da yine tasavvuf ve irşâda ehil bir zât ile karşılaştığı halde, o zât ilâhî irâdeyle kendisini ona bildirmezse, dünyâlar bir araya gelse onun feyzlerinden haberdâr olamazlar. Bizim ise kendisinin mânevî cephesi üzerinde zerrece tereddüdümüz yoktur. Biz bu noktayı ilmelyakîn biliyoruz. Kendisinin tasarrufunu ve rûh melekeleri üzerindeki tesirini öz rûhumuzda ve vücûdumuzda hissetmiş, enfüsî ve kevnî kerâmetlerinin üstün irşâd hârikalarını fiil hâlinde ve hakkıyla müşâhede etmiş bulunuyoruz. Allah'ın bu husustaki inâyet ve lütfuna mazhar olduğumuza, kendilerinin kâmil ve mükemmel mürşid olduğuna Silsile-i sâdâd=Büyükler zinciri kolundan otuz ikinci ferdi Selâhüddîn ibni Mevlânâ Sirâcüddîn hazretlerinin cismânî nisbet, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin de rûhânî nisbetle vârisleri bulunduğuna îmânımız tamdır. Kendisinin bu cephesini anlamayanların, hiç olmazsa aksini iddiâ etmemelerini ve kendisinde bir mürşid hâli görmediklerini söylemekten çekinmelerini, dünyâ ve âhiret yıkımına uğramamaları bakımından tavsiye ederiz."

  Zâhirî ve bâtınî yönden yüksek derece sâhibi olan SüleymânHilmi Tunahan, îtikâdda Ehl-i sünnet, amelde Hanefî mezhebine, tasavvufta Nakşibendiyye yoluna mensûb idi. Ehl-i sünnet vel-cemâate son derece bağlıydı. Kendisinden feyz alan talebeleri ile vâz ve sohbetlerine devâm eden kimselere en büyük tavsiyesi; "Ehl-i sünnet vel-cemâat" akîdesine ihlâs ve samîmiyetle bağlı olmalarıydı.

  Yetmiş iki senelik ömrü boyunca İslâmiyetin emir ve yasaklarını öğrenmek, öğretmek ve insanlara anlatarak onların dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşmalarına vesîle olan Süleymân Hilmi Tunahan 16 Eylül 1959 senesinde İstanbul'da Kısıklı'daki evinde vefât etti. Karacaahmet Kabristanlığına defnedildi.

  Dua ile...

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.08.08
  Yer: dadaş:)
  Yaş: 32
  Mesajlar: 1.855

  evet ismail kardeşim ben süleyman hilmi tunahan hocanın hayatını okumuştum.kurana en güzel hizmet eden hocaefendilerimizden biridir.islama hizmet eden herkezden RABBİM razı olsun

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.09.08
  Yer: bolu
  Yaş: 20
  Mesajlar: 218


 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.09.08
  Yer: bolu
  Yaş: 20
  Mesajlar: 218

  Silsile-i sadaatımızın 33. halkasıdır

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.08.08
  Yer: dadaş:)
  Yaş: 32
  Mesajlar: 1.855

  Alıntı ismailbasarir´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Silsile-i sadaatımızın 33. halkasıdır
  ismail kardeşim maşallah sen bu yaşta böyle güzel paylaşımlarda bulunuyorsun.şaşırdım hakikaten 14 yaşındamısın?

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 30.01.09
  Yaş: 35
  Mesajlar: 343

  yolumuzun MÜCAHİDİ...EHLİ SÜNNETİN DÖNMEZ DAVACISI..ALLAH DEMENİN YASAK OLDUĞU BİR ZAMANDA KAHRAMANCA ALLAH ALLAH ALLAH DİYE FERYAD EDEN...ALLAHCC GERÇEK BAĞLILARINDAN EYLESİN BİZLERİ...

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.09.08
  Yer: bolu
  Yaş: 20
  Mesajlar: 218

  14 kasım 1994 pazartesi sabahı doğdum

  Talebeyim.Dünyanın gerçek yüzünü bu yaşlarda öğrendim.fazla merakım olduğundan araştırma yaptım.bir çok sohbette katıldım.bir çok Kuran öğretilen yerlere gittim.bnm böyle olmam biraaz da annem sayesinde.annem hafız.Gördüklerimizi,duyduklarımızı,araştırdıkları mı bu sitede size anlatmak istedim. o yüzden böleym


  Talebelik bir şereftir her kula nasip olmaz...

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.08.08
  Yer: dadaş:)
  Yaş: 32
  Mesajlar: 1.855

  Alıntı ismailbasarir´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  14 kasım 1994 pazartesi sabahı doğdum

  Talebeyim.Dünyanın gerçek yüzünü bu yaşlarda öğrendim.fazla merakım olduğundan araştırma yaptım.bir çok sohbette katıldım.bir çok Kuran öğretilen yerlere gittim.bnm böyle olmam biraaz da annem sayesinde.annem hafız.Gördüklerimizi,duyduklarımızı,araştırdıkları mı bu sitede size anlatmak istedim. o yüzden böleym


  Talebelik bir şereftir her kula nasip olmaz...
  maşallah kardeşim nazarımız degmesin ALLAH herkeze senin gibi evlat nasib etsinALLAH seni bu yolda daim eylesin.yolun acık olsun

 9. #9
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.09.08
  Yer: bolu
  Yaş: 20
  Mesajlar: 218

  Alıntı sevda hafız´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  maşallah kardeşim nazarımız degmesin ALLAH herkeze senin gibi evlat nasib etsinALLAH seni bu yolda daim eylesin.yolun acık olsun
  Bakarsın seninde olur
  ALLAH RAZI OLSUN HEPİNİZDEN.İLAHİLER EN SEVDİĞİM ŞEYDİR TAVSİYE EDERİM.DURSUN ALİ ERZİNCANLI GENELDE

 10. #10
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 16.08.08
  Yer: dadaş:)
  Yaş: 32
  Mesajlar: 1.855

  [QUOTE=ismailbasarir;924481]Bakarsın seninde olur
  ALLAH RAZI OLSUN HEPİNİZDEN.İLAHİLER EN SEVDİĞİM ŞEYDİR TAVSİYE EDERİM.DURSUN ALİ ERZİNCANLI GENELDE [/QUOT

  İNŞALLAH KARDEŞİM. BU SİTENİN İLAHİ BÖLÜMÜNE GİR ORADA SANIRIM VARDIR BEN PEK BAKMADIM AMA

Benzer Konular

 1. Silsile-i saadat
  Konu Sahibi islamaşığı Forum İslam Alimlerimiz - Büyüklerimiz
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 22-05-2009, 13:16
 2. KUCUK SiLSiLE-i SERiF
  Konu Sahibi edaalican Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17-04-2009, 03:13
 3. Silsile-i Saadat
  Konu Sahibi ismailbasarir Forum İslam Alimlerimiz - Büyüklerimiz
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28-03-2009, 21:31
 4. Silsile-i saadat
  Konu Sahibi mustafa11 Forum Ashab-ı Kiram (Sahabeler)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-12-2008, 22:53
 5. Silsile-i aliyye
  Konu Sahibi Naksibendi Forum Dua Listesi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22-09-2007, 03:39

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •