1 den 9´e kadar. Toplam 9 Sayfa bulundu

Konu: Cennette Bütün yönleriyle Evlilik hayatı..?

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.11.08
  Mesajlar: 425

  Cennette Bütün yönleriyle Evlilik hayatı..?

  Cennette çok eşlilik nasıl olacak? Bu konu ile ilgili ayetleri nasıl anlamalıyız?

  Örneğin, “… Ve onlara (cennetliklere) orada (cennette) temiz eşler vardır” (Bakara, 25) âyetinin tefsirinde Elmalılı’nın “cennetlerde tertemiz, pam pak çiftler, eşler, yani erkekler için zevceler, kadınlar için zevcler vardır” (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Kitabevi, İstanbul, tsz., I, 276.) ifadesi bazıları tarafından yanlış anlaşılarak erkeklere birden çok kadın (huri) verildiği gibi kadınlara da birden çok erkek (gılman) verileceği şeklinde değerlendirilmiştir.

  Oysa burada anlatılmak istenen cennette kadın-erkek herkesin evli olması, temiz eşlere sahip olmasıdır. Erkekler ve kadınlar çoğul olarak zikredildiği için onların eşleri olarak zikredilen zevceler ve zevcler de çoğul olarak zikredilmiştir. Yani her erkeğin temiz zevcesi ve her kadının da temiz zevci vardır denmek isteniyor.

  Bu ifade, bir öğretmenin yıl sonunda talebelere hitaben, “Şimdi karnelerinizi dağıtacağım” demesi gibidir. Bu ifadeden bir talebeye birden fazla karne verileceği manası çıkmaz. Aksine her birine bir karne verileceği anlaşılır. Talebeler çoğul olduğu için karne de çoğul olarak zikredilmiştir. Bu tür ifadeleri yanlış anlamada, konu hakkında bilgi sahibi olmamanın rolü büyüktür.

  Örneğin İslam hakkında bilgi sahibi olmayan bir kimse meâllerde, pek çok âyette geçen “rabbuhum” kelimesinin Türkçe karşılığı olan “rableri” (Örnek olarak bkz. Bakara, 5; Al-i İmrân, 169; Mâide, 66; En’âm, 1; A’râf, 77; Enfâl, 2; Tevbe, 21…) ifadesini okuduğu zaman, bu ifadeden onların birden çok rabbi olduğu zannına kapılabilir. Ama İslam’ın tevhid dini olduğunu bilen bir kimse asla böyle bir yanlış anlamaya kapılmaz ve bu meâldeki rableri ifadesinin o insanların Rabbi manasında olduğunu, yani çoğul ifadesinin Rabb’e değil de insanlara (onlara) ait olduğunu derhal anlar.

  Ayrıca âyetin siyak ve sibakından da gerçek mananın ne olduğunu anlamak zor değildir. (Bu durum kelimenin Arapça aslıyla ilgili olmayıp Türkçe’nin yapısı gereği, “ler-lar” çoğul ekleri almasından kaynaklanmakta ve bazı âyetlerin çevirisinde bu tür problemlere sebep olabilmektedir. Bu konuda bkz. Dücane Cündioğlu, Kur’ân Çevirilerinin Dünyası, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005, s. 32.) Ayrıca burada şunu da belirtelim ki, âyetteki ve-lehum fiha ezvacun mutahharatun ifadesinin açık manası erkeklere temiz zevceler verileceğidir. Ancak Elmalılı, erkekler için kullanılan hum zamirini tağlib olarak değerlendirerek kadınları da bu zamirin şumûlüne dahil etmiştir.

  Cennette bir kadının bir tek kocası olacağına veya birden çok kocası olmayacağına dair açık bir delil var mı?

  Bizce, böyle bir soruya açık bir şekilde “evet, vardır!” cevabını vermek mümkündür.

  Şöyle ki: Çeşitli hadis-i şeriflerde dünyada iken, kocasının ölmesi sebebiyle ikinci bir erkekle evlenmiş olan bir kadının cennette hangisiyle (öncekiyle mi sonrakiyle mi?) olacağına dair Ümm-ü Habibe’nin Peygamberimize yönelttiği soruya karşın, Peygamberimiz, güzel ahlaklı olanla birlikte olacağını bildirmiştir.

  Başka bir rivâyette ise, kadının dünyada evlendiği kimseler hakkında muhayyer bırakılacağı ve dilediği birisine eş olacağı bildirilmiştir. Diğer bir rivâyette de, son evlendiği kimsenin eşi olacağı ifade edilmiştir. (Nitekim Hz. Muaviye, kocası ölen Ümmü’d-Derda ile evlenmek istediğinde, Ümmü’d-Derda bu teklifi kabul etmemiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır: Ebu’d-Derda bana, “kadın cennette son kocasının olacaktır. Dolayısıyla benden sonra başkasıyla evlenme” dedi. (Rivayetler için bkz. Şa’ranî, Muhtasaru Tezkireti’l-Kurtubî, s. 103).

  Bu rivâyetler arasında bir çelişki yoktur. Çünkü kadının, güzel ahlaklı olan, kendisine karşı iyi davranan kocasını tercih edeceği açıktır. En son evlendiği kimseye eş olması ise, eşlerin her biri güzel ahlaklı olup, birini diğerine tercih edememesi durumu için söz konusu olabilir.

  Burada bizim için önemli olan bu rivâyetlerin her birinin, cennette bir kadının birden çok erkeğin eşi olmayacağına, birden fazla erkekle bir arada olamayacağına dair açık delaletidir.

  Çünkü eğer bir kadın cennette birden çok erkekle beraber olsaydı, öncelikle dünyada iken evlenip de kendisi gibi cennete girmiş olan dünyevî kocalarıyla birlikte olurdu. Kadının, o erkeklerden sadece birisinin eşi olacağının belirtilmesi, cennetteki evlilik hayatının sadece o erkeğe münhasır olacağının apaçık delilidir. Karşı iddiada bulunanlar, zannî bilgiler ve indî mütalaalar yerine sağlam deliller getirmelidirler.

  Cennette Erkeklere Huri Verilmesi

  Hem dünya imtihanını kazanıp cennete girmeye layık olan takvalı bir kadın hurilerden üstün olacaktır. Huriler bir nevi cariye veya hizmetçi gibi cennetlik olanlara hizmet edecektir. Gılmanlarda böyledir. Dünyadan giden kadınlar ise hizmetçi konumunda olmayacak erkeğin eşi ve kendisine hizmet edilen konumunda olacaktır. Cennetteki ahvali ora şartlarına göre değerlendirmelidir.

  Peygamber (s.a.s) de Cennet ehlini şu şekilde tasvîr etmektedir.

  "Cennet ehlinden her birinin iki kadını vardır ki, vücutlarının şeffaflığından baldır kemiklerinin ilikleri etinin üstünden görünür. Ehl-i Cennet arasında ne ihtilaf vardır ne de düşmanlık; gönüller sanki bir gönül, sabah akşam Allah'ı tesbih ederler" (Buhârî, Bed'ül-Halk, 59, Sıfâtü'l-Cenne).

  Şu kadar var ki, dünyada iken iman etmiş ve salih kullar sınıfına girmiş kadınlar "hûrîler"den de üstündürler. Çünkü onlar bir taraftan şeytanlarıyla, diğer taraftan nefisleriyle mücadele etmek zorundadırlar. Onlar, bu mücadelede galip gelerek, Hakk'ın rızasını kazanmış ve Cennete girmeyi hakketmişlerdir. Hûrîler ise kendi amelleri dolayısıyla cennete girmiş değiller. Allah onları, diğer nimetler gibi Cennet ehli için yaratmıştır. Peygamber (s.a.s)'in aşağıdaki hadisi bunu teyid etmektedir.

  Ümmü Seleme, Peygamber (s.a.s)'e bir gün "Ya Rasûlüllah! dünyada ki kadınları mı, yoksa Cennetteki hûrîler mi daha iyidir?" diye sorar. Rasûlüllah (s.a.s); "Dünyadaki kadınların üstünlüğü, yüzün astara üstünlüğü gibidir" diye cevap verir. Ümmü Seleme; "Niçin" deyince O, şöyle cevap verir; "Dünyadaki kadınlar namaz kıldıkları, oruç tuttukları ve birçok ibadetlerde bulundukları için" (Tabarânî'den naklen; Mevdûdî, Tefhîmü'l-Kur'ân Terc., VI. 81).

  Hûriler Rahman-ı Zülcemâlin mü’min erkekler için cennette özel yarattığı ve dünyalık kadınların emrine verdiği çok güzel cennet kadınlarıdır. Bir çok âyet onlardan bahsetmekte ve onları târif etmektedir. Genel olarak “İri gözlerinin beyazı saf, siyahı koyu, gümüş berraklığında beyaz tenli kızlar” olarak anlatılan hûriler, “erkeklerine düşkün, başkalarında gözü olmayan, kimse tarafından dokunulmayan, inci tenli, yakut yanaklı, yaşıt genç kızlar” tarzında muhtelif âyetlerde tanımlanır. O kadar güzel yaratılmışlardır ki, hadis-i şerifte “Hûriler yetmiş elbiseyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor” denilmiştir.

  Bu hakikati tefsir eden Bediüzzaman “İnsanın, ne kadar hüsünperver ve zevkperest ve ziynete meftun ve cemâle müştak duyguları ve hasseleri ve kuvâları ve lâtifeleri varsa, umumunu memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mesut edecek maddî ve mânevî her nevi ziynet ve hüsn-ü cemâle, hûriler camidirler.

  Demek, hûriler Cennetin aksâm-ı ziynetinden yetmiş tarzını, bir tek cinsten olmadığından birbirini setretmeyecek sûrette giydikleri gibi, kendi vücutlarından ve nefis ve cisimlerinden, belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsün ve cemâlin aksamını gösteriyorlar. ‘Orada, canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır’ âyetinin hakikatini gösteriyorlar.” (Sözler s. 813) Ancak, dünyalı kadınlar salih amelleri farkından dolayı daha güzel olarak yaratılacak ve birden fazla dünyada evlilik yapan mü’min kadınlar da tercih ettiği ile birlikte olmaya hak kazanacaktır.


  Selam ve dua ile...

  Sorularla İslamiyet Editör

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 08.11.08
  Yaş: 37
  Mesajlar: 85

  selamü aleyküm kardeşim bu konuda bilgim yoktu aydınlatdın sağolasın selametle

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 08.11.08
  Yaş: 37
  Mesajlar: 85

  bir şey sormak istiyorum bu konuda musadenizle peki bu dünyada kadının ibadeti çoksa eşininde imanı zayıfsa eşi cehennem ateşiyle yandıkdan ve günahları temizlendikden sonramı cennete yani bu dünyadaki eşinin yanına gidicek cevaplandırırsanız sevinirim hayırlı akşamlar

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 12.10.08
  Mesajlar: 1.499

  bide benim sorum var.. durumu anlamadim... yani erkekler icin huriler denirken karisi ve hurilermi yoksa evlenmemis erkekler icin hurilermi yani erkekler cok eslimi oluyor cennette ben onu anliyamiyorum..

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.11.08
  Mesajlar: 425

  Alıntı gulcan_mevlut´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  bir şey sormak istiyorum bu konuda musadenizle peki bu dünyada kadının ibadeti çoksa eşininde imanı zayıfsa eşi cehennem ateşiyle yandıkdan ve günahları temizlendikden sonramı cennete yani bu dünyadaki eşinin yanına gidicek cevaplandırırsanız sevinirim hayırlı akşamlar
  Hadis âlimi Hişam bin Hâlid, bu hadisin izahında şöyle der:
  “Bazı erkekler ebedî olarak Cehenneme girerler. Cennet ehli olan erkekler Cehenneme girenlerin hanımlarını alacaklardır.”

  kardeşim yukarıdaki hadiste ebedi cehennemde kalacak koca dünyadaki karısıyla birlikte olamaz deniliyor..

  ama senin sorunun cevabını ben hafızam beni yanıltmıyorsa bir yerde okumuştum günahının cezasını çekip cehennemden çıktıktan sonra tekrar karısıyla berebar olabiliyormuş..

  inşAllah faydalı olabilmişizdir kardeşim..

  vesselam...

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 08.11.08
  Yaş: 37
  Mesajlar: 85

  sağol kardeşim allah razı olsun hayırlı akşamlar selametle

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.11.08
  Mesajlar: 425

  Alıntı cakdoc´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  bide benim sorum var.. durumu anlamadim... yani erkekler icin huriler denirken karisi ve hurilermi yoksa evlenmemis erkekler icin hurilermi yani erkekler cok eslimi oluyor cennette ben onu anliyamiyorum..
  Cennette kıskançlık gibi duygular olmayacağı için böyle bir isteğiniz olmayacaktır. Hem dünya imtihanını kazanıp cennete girmeye layık olan takvalı bir kadın hurilerden üstün olacaktır. Bunlar bir nevi cariye veya hizmetçi gibi cennetlik olanlara hizmet edecektir. Gılmanlarda böyledir. Dünyadan giden kadınlar ise hizmetçi konumunda olmayacak erkeğin eşi ve kendisine hizmet edilen konumunda olacaktır. Cennetteki ahvali ora şartlarına göre değerlendirmelidir.

  Peygamber (s.a.s) de Cennet ehlini şu şekilde tasvîr etmektedir.

  "Cennet ehlinden her birinin iki kadını vardır ki, vücutlarının şeffaflığından baldır kemiklerinin ilikleri etinin üstünden görünür. Ehl-i Cennet arasında ne ihtilaf vardır ne de düşmanlık; gönüller sanki bir gönül, sabah akşam Allah'ı tesbih ederler" (Buhârî, Bed'ül-Halk, 59, Sıfâtü'l-Cenne).


  kardeşim yazıdan da anlaşıldığı üzere hem bu dünyadaki karısıyla birlikte olacak hemde cennette kendisine ayrıca bir huri verilecek bu hurinin veriliş amacı ise hem kendisine hem karısına cennette hizmet etmesidir.
  hem cennette kıskançlıkta olmayacagı için kadın kocasını huriden kıskanmayacaktır..

  inşAllah faydalı olabilmişizidir..

  vesselam...

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 12.10.08
  Mesajlar: 1.499

  Alıntı #fani_dünya#´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Cennette kıskançlık gibi duygular olmayacağı için böyle bir isteğiniz olmayacaktır. Hem dünya imtihanını kazanıp cennete girmeye layık olan takvalı bir kadın hurilerden üstün olacaktır. Bunlar bir nevi cariye veya hizmetçi gibi cennetlik olanlara hizmet edecektir. Gılmanlarda böyledir. Dünyadan giden kadınlar ise hizmetçi konumunda olmayacak erkeğin eşi ve kendisine hizmet edilen konumunda olacaktır. Cennetteki ahvali ora şartlarına göre değerlendirmelidir.

  Peygamber (s.a.s) de Cennet ehlini şu şekilde tasvîr etmektedir.

  "Cennet ehlinden her birinin iki kadını vardır ki, vücutlarının şeffaflığından baldır kemiklerinin ilikleri etinin üstünden görünür. Ehl-i Cennet arasında ne ihtilaf vardır ne de düşmanlık; gönüller sanki bir gönül, sabah akşam Allah'ı tesbih ederler" (Buhârî, Bed'ül-Halk, 59, Sıfâtü'l-Cenne).


  kardeşim yazıdan da anlaşıldığı üzere hem bu dünyadaki karısıyla birlikte olacak hemde cennette kendisine ayrıca bir huri verilecek bu hurinin veriliş amacı ise hem kendisine hem karısına cennette hizmet etmesidir.
  hem cennette kıskançlıkta olmayacagı için kadın kocasını huriden kıskanmayacaktır..

  inşAllah faydalı olabilmişizidir..

  vesselam...
  kardesim Allah razi olsun senden.. cunki konu hakkinda cok acayip yorumlar yapiliyor gunluk hayatta o yuzden kafami kurcaliyodu bu konu simdi anladim cok tesekkur ederim...

 9. #9
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.09.09
  Yaş: 37
  Mesajlar: 1

  ..........

Benzer Konular

 1. Cennette Evlilik Nasıl?
  Konu Sahibi mavci Forum Ahiret ve Kıyamet
  Cevaplar: 167
  Son Mesaj: 27-08-2012, 17:35
 2. Cennette aile hayatı var mıdır?
  Konu Sahibi نعىمة Forum İslam'da Aile Hayatı
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 16-08-2008, 14:24
 3. Sual: Cennette evlilik var mıdır?
  Konu Sahibi ahirzamangülü Forum Dini Hikayeler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22-03-2008, 00:19
 4. cennette evlilik
  Konu Sahibi nurus Forum Dini Hikayeler
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 16-03-2008, 01:42
 5. cennette evlilik hadisesi
  Konu Sahibi efzairem Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 31-12-2007, 16:27

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •