1 den 8´e kadar. Toplam 8 Sayfa bulundu

Konu: --->: Cennette bayanlara gılman mı verilecek?

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.12.08
  Yer: !!Sevgi Şehri!!
  Mesajlar: 1.111

  --->: Cennette bayanlara gılman mı verilecek?


  Kur’ân-ı Kerim’in sadece bir âyetinde geçen gılman tâbiri vardır 52 Sûre olan, Tûr Sûresi 24 âyetinde “Etraflarında, sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz gılmanlar dolaşır”

  Sözlükte “çocuk, bıyığı yeni terlemiş genç, hizmetçi” anlamına gelen gulâm kelimesinin çoğulu olan gılman, anlaşıldığı kadarıyla, Allah’ın (cc) mü’min kulları için özel yarattığı ve vazifesi sadece hizmetkârlık olan Cennet gençleridir Onlar cennet ehline yiyecekler ve içecekler sunarlar ve bu vazifeyi görmekten mutluluk duyarlar


  Fani hayatın sona ermesinden sonra ebedî bir saadet başlayacak Orada Allah'ın rahmeti, lütuf ve ihsanı bütün haşmetiyle tecelli edecektir İşte bu ebedî saadetin ve sonsuz nimet ve güzelliklerin merkezi Cennettir Cennet hem mü'min erkeklerin, hem de mü'min kadınların nimetler içinde yüzdüğü bir mekândır Yani Cennetin nimetlerinden erkekler kadar kadınlar da istifade edecek, bütün nimet ve ihsanlar her iki cinse de verilecektir

  Cennet ve Cennetlikler en güzel ve tatlı bir şekilde Kur’ân'da anlatılır Çoğu yerde mü'min erkeklerle birlikte, mü'min kadınlar da zikredilir Meselâ, Tevbe Sûresinin 72 âyetinin meali şöyledir:

  "Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara devamlı kalacakları, içlerinden ırmaklar akan Cennetler, Adn Cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir Allah'ın rızası için en büyük mükâfattır İşte büyük kurtuluş budur"

  Cennetlikler ve Cennet nimetleri Kur'ân'da anlatılırken Cennet ehli için "müttekiler (Allah'tan hakkıyla korkanlar)" ifadesi geçer Bu kelime hem erkekler, hem de kadınlar için müşterek kullanılır Biri öbüründen ayırd edilmez, ayrı tutulmaz  Hadis-i şeriflerde geçen ifadeler de hem erkekler, hem de kadınlar içindir Bütün müjdeler, taltifler, nimetler, ikramlar herkese aynıdır Bir hadisin meali şöyle:


  "Cennet ehli Cennete girdiklerinde bir vazifeli şöyle seslenir: 'Şüphe yok ki, siz Cennette ebedî yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz Hastalanmayacak ve devamlı sıhhatli bulunacaksınız Sonsuz nimetlere mazhar olacak ve hiçbir zaman hüzün ve keder görmeyeceksiniz"1


  Başka bir hadis-i şerifte de Cennet ehlinin bir hâli şöyle anlatılır:


  "Muhakkak, sizden biriniz Cennetin en alt derecesinde bulunsanız bile, ona Allah'ın emri ile melekler tarafından, 'Gönlünden geçenleri iste!' denir O da devamlı temenni eder durur Bunun üzerine ona, 'Kalbinden geçenleri tamamen temenni ettin mi?' diye sorulur 'Evet' cevabı verince, 'Muhakkak temenni ettiğin şeyler bir misli fazlasıyla sana verilecek' denir"2


  Esas itibariyle Cennetin nimetleri hem erkek, hem de kadın mü'minler için müşterek iken, bazı hususlarda her iki cins de birbirlerinden üstünlüklere sahiptirler Bu üstünlüklerin bir kısmı erkeklere mahsus iken, büyük bir kısmı da kadınlara mahsustur Kur'ân'da Cennetlik kadınlar "Ezvâcün mutahharatün" yani "temiz kadınlar" olarak vasfedilir Bu ifadenin içinde şu mânâlar saklıdır: Cennet kadınlara mekân ve meskendir O kadınlar o yüksek Cennette lâyıktırlar Aynı zamanda Cennet derecelerinin yüksekliği nisbetinde onların güzellikleri de artar Ve Cennet onlarla güzelleşir ve süslenir3


  Yani Cennetlik kadınlar, Cennetin güzelliğine güzellik katmakta, Allah'ın ebedî yurdunu süsleyen canlı bir unsur olmaktadır Bu "mutahharatün (temiz)" ifadelerinden ayrıca şu mânalar çıkıyor: "Dünya kadınları Cennete girdikten sonra kötülüklerden, kıskançlık ve benzeri çirkin huylardan arınacaklar, içleri de dışları gibi berrak ve ter temiz olacak Güzellikte hurileri geçecekler"

  Peygamberimiz Cennetlik kadınları şöyle anlatır: "Onların vücutlarının güzelliği ile letafetinden dolayı her birinin baldırındaki kemiğin iliği etinin üstünden görünür Onların aralarında ne ihtilâf vardır, ne düşmanlık, ne de çekememezlik"4
  Yani Cennet ehli kadınlar güzellikte o kadar ileride bulunuyorlar ki, sadece bir tek tırnağı dünyaya görünse güneşin ışığını kapatacak kadar parlaklıkta olan hurilerden daha güzel olacaklar Bir kadının bundan daha güzel bir şey tahayyül etmesi mümkün müdür?

  Cenab-ı Hak hem erkek, hem de kadın mü'minlere kalblerinden geçenlerin bir misli fazlasını vereceğine göre nimet ve ihsanın derecesini siz düşünün Artık bu kadar lütuf ve ikramdan sonra "Allah, Cennette bir erkeğe çok sayıda huri veriyor da, Cennet ehli kadınlara neden böyle bir imkân verilmiyor" denmez Cennette "yok yoktur" Allah insan fıtratına en uygun şekilde her türlü nimet ve ihsanı verecek, kimseyi mahrum bırakmayacaktır
  Esas mesele Allah'ın rızasına nail olmak, ebedî saadete liyakat kazanmak, fâni dünyadan imanlı olarak ayrılıp, Cennetin kapısına ulaşabilmektir


 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.12.08
  Yer: !!Sevgi Şehri!!
  Mesajlar: 1.111  Cennette evlilik vardır
  Sual: Cennette evlilik var mıdır?
  CEVAP
  Evet, vardır, ama nasıl olduğu belli değildir Çünkü orada nefs yoktur İslam âlimleri buyuruyor ki:
  Dünyada olan şeyler birer görüntüdür Her görüntünün bir de aslı olur Asıl olmadan görüntü meydana gelmez Dünyadaki şeylerin hepsinin asılları, gerçekleri Cennette vardır
  Bir kimse rüyada çeşitli meyveler yese, uyanınca bunun gerçek olmadığını anlar Cennete giden insan da, dünyadaki şeyleri böyle hayal gibi görür, hakiki şeylere kavuşur Dünyadaki şeyler, Cennettekilerin gölgesi, sureti gibidir Hadis-i şerifte, (İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar) buyuruldu Ölüp ahirete gidince dünyadakiler, rüyada görülenler gibi olacaktır Bir hadis-i şerif meali:
  (Cennet nimetleriyle, dünyadakiler arasında yalnız isim benzerliği vardır) [Beyheki]

  İki günü aynı olan ziyandadır buyuruluyor Ahirette de her gün nimetler artacaktır Her gün aynı şeylerden farklı ve daha fazla zevkler alınacaktır Yine her gün farklı şeylerle, farklı nimetlerle karşılaşılacaktır Allahü teâlânın gücünden şüphe edilmez İnsan, bilmediği şeyleri, bildiği ile mukayese etmeye çalışıyor Hâlbuki bilinmeyen şey, bilinen şeye kıyas edilmez Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
  (Dünya, ana rahmine göre Cennet, Cennete göre ise çöplük gibidir) [MName]

  Çöplükle Cennet mukayese edilir mi? Ana rahmindeki bir çocuğun, nasıl ki, dünyaya gelip, çeşitli olaylara karşılaşacağını bilmesi mümkün değilse, Cennete gidecek müminin de, orada kavuşacağı nimetleri bilmesi mümkün değildir Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Cennette işitilmeyen ve hayal bile edilemeyen nimetler vardır) [Müslim]
  Evliliğin de hakikisi orda olacaktır Herkese eşi, çok güzel görünecektir Benim eşimden daha güzeli, daha yakışıklısı yok diyecektir Orada diğer zevkler gibi, evlilik zevkleri her gün artacaktır Sonsuza kadar böyledir Cennette evliliğin olacağı âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerle sabittir Kur’an-ı kerimde iyilere verilecek nimetler bildirilirken mealen buyuruluyor ki:

  (Bunun yanı sıra biz onları, sürmeli gözlü [ceylan gözlü] hurilerle evlendiririz) [Duhan 54]

  (Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık; onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini aynı yaşta kıldık) [Vakıa 35-38]

  (İçlerinde huyu güzel, yüzü güzel kızlar vardır) [Rahman 70]

  (Takva sahipleri için bahçeler, üzüm bağları, tomurcuk göğüslü aynı yaşta kızlar, içecek dolu kâseler vardır) [Nebe 31-34]

  (Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır Onlar, gün yüzü görmemiş bembeyaz yumurta gibidir) [Saffat 48-49]

  Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
  (Rabbine itaat edip, kocasının hakkını ödeyen, ona hıyanet etmeyen kadınla şehit arasında, bir derece fark kalır Kocası güzel ahlaklı bir mümin ise, onun kocası olur Kocası uygun birisi değilse, Cennette Allahü teâlâ onu bir şehitle evlendirir) [Taberani]

  (Şehit, Cennette bir huri ile evlendirilir) [İ Ahmed]

  (Cennet kızlarından biri dünyaya gelse, yerle gök arası güzel koku ile dolar ve ikisinin arasını aydınlatırdı) [Buhari, Müslim]

  Çocuk veya bekâr olarak ölenler de Cennette evlenecektir Herkes aynı yaşta olacaktır

  Hangisiyle beraber olacak?
  Sual: Cennette herkes eşi ile beraber olmayacak mıdır? Bir de iki evlenen kadının durumu nasıl olacak? İlk kocasını veya ikinci kocasını daha çok seviyorsa, kadına tercih hakkı yok mudur?
  CEVAP
  İkisi de Cennetlik olursa herkes genelde eşi ile olacaktır Ümm-i Habibe validemiz, kocası öldükten sonra, birisi ile evlenen, ondan da ayrılıp başka bir erkekle evlenen kadın, ahirette bu üç kişiden hangisi ile evlenecek diye bir suali sorunca, Resulullah efendimiz (Böyle bir kadın, serbesttir Hangi kocası güzel huylu ise ahirette onunla olur Güzel ahlak sahibi olan, dünya ve ahiret iyiliğine kavuşur) buyurdu Demek ki, kadın, üç kişiden hangisini daha çok seviyorsa, onunla beraber olur Üçünü de istemiyorsa, hiçbirisi ile beraber olmaz Cennette üzüntü yoktur Çocuk veya bekâr olarak ölenler de Cennette evlenecektir Herkes aynı yaşta olacaktır

  Bekâr olanlar
  Sual: Ölünce Cennete evli olarak gidenlere huri verilecekmiş, bekâr olanlar ne oluyor?
  CEVAP
  Dünyadaki evlilikler sona eriyor Yani herkes oraya bekâr olarak gidiyor Evli gittiği halde eşi imansız olarak ölmüşse Cehenneme gider ve ebedi orada kalır

  Cennet ehlinin hepsine hizmet edecek huriler, gılmanlar verilecektir Bekâr kimse kalmayacaktır 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.12.08
  Yer: !!Sevgi Şehri!!
  Mesajlar: 1.111

  Kimse okumuyo mu?

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 24.02.09
  Mesajlar: 44

  selamün aleyküm elinze sağlık ben okudum çokta beğendim merak ettiğim bi konuydu ALLAH razı olsun bilgilendim rahmana emanet olun

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.02.08
  Yaş: 20
  Mesajlar: 96

  Selamun Aleykum Okudum çok beğenim Allah(c.c.) senden razı olsun çok saol.

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 09.03.09
  Yer: İSTANBUL
  Yaş: 38
  Mesajlar: 79

  Selamun Aleyküm. Paylaşım sahibi mervenur16 ve tüm müminleri, İnşaallah Mevla Teala cümle müminlerle beraber Cennetinde Cemali ile şereflendirsin....
  Hoş olmuş Teşekkürler.....

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 06.02.09
  Yer: mersin
  Mesajlar: 536

  Selamün Aleyküm.
  Allah Razı Olsun Verdiğiniz Bilgiler İçin.
  Rabbim Cümlemize Nasip Eyler İnşallah !

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 28.10.08
  Mesajlar: 28

  selamun aleykum kardesım ... merak ettıyım bır konu ıdı bılgılenmıs oldun Allah razı olsun

Benzer Konular

 1. Üniversitelerde bütün yasaklar kalkacak, bilime önem verilecek
  Konu Sahibi sivetok Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 29-12-2012, 21:36
 2. Ahmağa verilecek cevap
  Konu Sahibi mustafa11 Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26-08-2008, 00:21
 3. uyuyormusun sorusuna verilecek en güzel cevaplar:)
  Konu Sahibi tufan_78 Forum Fıkra, Mizah Bölümü
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 20-05-2008, 01:21
 4. BAYANLARA ÖZEL
  Konu Sahibi Aşkâ Mecnun Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 41
  Son Mesaj: 29-05-2007, 01:46

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •