2o nisan 571 pazartesi-sevgili Peygamberimizin(a.s) doğumu
571-süt annesiHalimeye verilmesi.
574-süt annesi tarafından Mekkeye getirilerek annesi Amine'ye teslim edilmesi.
575-Annesi Aminenin vefatı.
577-Dedesi Abdulmuttalib'in vefatı ve amcası Ebu Talibe emanet edilmesi.
578-Amcası Ebu Talib ile yaptığı suriye seyahati.
589-Hilfü'l-Fudul Antlaşmasına katılması.
594-Hz.Hatice'ye ait ticaret kervanına yöneticilik yapması.Hatice annemiz ile evlenmesi.
605-Kabenin tamiri sırasında Hacerülesved 'in yerine konması konusunda hakemlik yapması.
610-Hira Mağrası'nda ilk vahiy(Alak Suresinin ilk beş ayeti)alması.
614-Müşriklerin Müslümanlara yönelikbaskı ve eziyetlerinin başlaması.
616-Peygamberimizin(a.s)amcasıHamzanın müslüman olması.Ömer b. Hattabın müslüman olması.Habeşistan'a hicret.Müşriklerin Müslümanlara karşı boykot uygulamaya başlaması.
619-boykotun sona ermesi.
620-Ebu Talb'in ve Hz. Haticenin vefatı (hüzün yılı).Taif'e gitmesi. Hac mevsiminde Medineli bir gurubun Akabe'de Hz.Peygamberle (a.s) görüşüp müslüman olması.
621-İsra ve mirac hadisesi,beş vakit namazın farz kılınması.Birinci Akabe Biatı ve Hz.Peygamberin (as)İslamiyeti öğretmesi için Mus'ab b. Umeyr'i Medineye göndermesi
622-İkinci Akabe Biatı. Mekkeli Müslümanların Medineye hicret etmeye başlaması.Müşriklerin Hz.Peygamberi (as)öldürme kararı alması.Hz. Peygamberin(as) Hz.Ebu Bekir ile birlikte hicreti
622-Kuba Mescidinin inşası.Hz.Peygamberin(as)Kuba'dan ayrılması ve Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırması;aynı gün Medineye ulaşması.Mescid-i Nebevi'nin inşasına başlanması.
623-Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik ilan edilmesi.Medineli diğer inanç mensuplarıyla anlaşma yapılması.Mescid-i Nebevi'nin inşasının tamamlanması.
624-Bedir savaşı.Hz. peygamberin (as)kızı rukiye'nin vefatı.
625-Uhud savaşı
627-Hendek savaşı.
628-Hudeybiye Antlaşması.
628-Hz Peygamberin(as) civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslama davet mektuplarıgöndermesi.Habeş Necaşisinin Müslüman olması.Yemen valisi Bazan'ın Müslüman olması
629-Hz.Peygamberin (as)kızı Zeynebin vefatı
630-Mekke'nin fethi.Hz.Peygamberin (as)oğlu İbrahimin doğumu
630-Hz.Peygamberin(as)kızı Ümmü Gülsüm'ün vefatı.
632-Hz.Peygamberin(as) oğlu İbrahim'in vefatı.Veda Haccı ve Veda Hutbesi.
13 REBİÜLEVVEL 11
8 HAZİRAN 632 PAZARTESİ ....................