1 den 5´e kadar. Toplam 5 Sayfa bulundu

Konu: Dinimizde Selamlaşma

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 21.12.09
  Yer: Ankara
  Yaş: 32
  Mesajlar: 233

  Dinimizde Selamlaşma

  Selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Selam verirken, selamın sünnet olduğunu düşünmeli ve o kimseye dua etmeye niyet etmelidir! Sünnet olduğu düşünülmeden, alışkanlık halinde, şuursuzca selam verilince, sevap olmaz. Bir yere girerken de, çıkarken de selam verilir. Dinimizde selamın önemi büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Müslümanın müslüman üzerindeki altı haktan biri de selam vermektir.) [Müslim]

  (Bir yere girerken oradakilere selam vermek borç olduğu gibi, çıkarken de selam vermek borçtur.) [Beyheki]

  (Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin.) [Tirmizi]

  (Bir kimse ayrılırken, selam verirse, onların hayırlı işlerine ortak olur.) [Rüzeyn]

  (İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir.) [Taberani]

  (İnsanlara güler yüzle selam vermek sadakadır.) [Beyheki]

  (Bir eve girince, ev halkına selam verin. Çıkarken de selam verin.) [Beyheki]


  Selam ne demektir
  Selam, emniyet, huzur, selamet, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice, kurtuluş gibi manalara gelir. Selam vermek, bir kimseye yapılacak en güzel duadır. Selam, (Ben müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamettesin) manasına, selamet üzere ol, müslüman olarak öl manalarına da gelir. Gayrı müslimlerin hidayete kavuşmaları niyetiyle, ihtiyaç olduğu zaman onlara selam vermek, hidayete kavuşmaları için dua etmek caizdir. (R.Nasıhin, Redd-ül Muhtar)

  Selamlaşırken eğilmek günahtır. Hadis-i şerifte, (Karşılaştığınız zaman birbirinize eğilmeyin, kucaklaşmayın) buyuruldu. (Berika)

  Eshab-ı kiram, yolculuktan döndükleri zaman kucaklaşırlardı. Şu halde, uzun yoldan gelmiş veya uzun zamandır görülmeyen bir arkadaşla kucaklaşmak caiz olur.

  Selamün aleyküm diye selam vermek caiz ise de Esselamü aleyküm demek daha iyidir.

  Selamün aleyküm denince, Ve aleyküm selam demek farzdır. Esselamü aleyküm denince de, Ve aleykümüsselam denir. Her ikisinde de "ve" harfini söylemelidir! (Ve aleyküm...) deki "ve",(dahi) manasındadır. Yani, (Allah’ın selamı bizim üzerimize olduğu gibi, sizin de üzerinize olsun!) demektir. Sadece (Aleyküm selam) ise, sanki (Selam bize değil size olsun) gibi uygunsuz bir manaya gelebilir.

  Selamı düzgün verip düzgün almak iyidir. “Ve” söylemeden de almak caiz ise de, ve'li söylemelidir.

  Verilen selamı daha güzeli ile almak da farz değil ise de, çok sevaptır. Peygamber efendimiz, (Selamün aleyküm) diyen için, (On sevap kazandı) buyurdu. Başka biri, (Selamün aleyküm ve rahmetullahi) dedi. (Yirmi sevap kazandı) buyurdu. Bir başkası da, (Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü) dedi. Bu kimse için de, (Otuz sevap kazandı) buyurdu. Bu sırada orada oturanlardan biri selam vermeden çıkıp gitti. Resulullah efendimiz, (Arkadaşınız [selamın faziletini] ne tez unuttu) buyurdu. Daha sonra, (Bir topluluğa gelince de, ayrılırken de selam verin! Birinci selam, ikincisinden daha mühim değildir) buyurdu. (Taberani)

  Dinimizde selamlaşmanın önemi büyüktür. Müslümanların yanına girerken, çıkarken, karşılaşınca, ayrılırken mutlaka selam vermelidir! Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:

  (Mümin kardeşine selam vermek, yanına gelince ona yer göstermek ve hoşlandığı isimle hitap etmek, aradaki sevgiyi pekiştirir.) [Taberani]
  (Darlıkta infak eden, rastladığı müslümana selam veren, kendi aleyhinde de olsa adaletli davranan, iman hasletlerini toplamış olur.) [Ebu Nuaym]

  (Yirmi müslümana selam veren bir mümin Cenneti hak eder.) [Deylemi]

  (Tatlı dilli olmak, selamlaşmak ve yemek yedirmek, Cennete götürür.) [Hakim]

  Kimlere selam verilmez?

  Şunlara yalnız o halde iken selam verilmez:
  1- Namazda olana,
  2- Hutbe okuyana ve hutbeyi dinleyene,
  3- Kur'an-ı kerim okuyana ve dinleyene,
  4- Vaaz edene ve dinleyene,
  5- Fıkıh dersi çalışana,
  6- Din dersi verene ve din dersi ile meşgul olanlara,
  7- Eşi ile meşgul olana,
  8- Avret yeri açık olana,
  9- Abdest bozmakta olana,
  10- Yemek yemekte olana,
  Baştan ikisi hariç, diğerlerine selam verilirse, alma mecburiyeti yoksa da selamı almaları iyi olur.

  Şunlara da her zaman selam verilmez:
  1- Yabancı kızlara ve genç kadınlara,
  2- Kumarbaza ve her oyunu oynayana,
  3- İçki içenlere,
  4- Gıybet edenlere,
  5- Şarkıcılara,
  6- Fasıklara [Açıktan günah işleyenlere],
  7- Kadınlara, kızlara bakanlara selam verilmez.

  Selam verilmesi caiz olmayan bu kimseler selam verirlerse, selamları alınır, fitne çıkarılmaz. Gayri müslimlere, ancak iş düştüğü zaman selam verilebilir ve selamları alınır. Bid’at ehline de ihtiyaç halinde selam verilir. Zengine, zengin olduğu için selam vermek caiz değildir. Dilencinin, dilenirken verdiği selamı almak gerekmez. Yabancı kadın ihtiyar ise selam verilir. (Dürr-ül-muhtar)

  Kâfire saygı göstermek için selam verilmez. Hadis-i şerifte, (Münafık [ve her çeşit kâfir] ile konuşurken, efendim, demeyiniz) buyuruldu. Zalime, kâfire hürmet etmek, saygı ile selam vermek, üstadım demek, küfür olur. (Berika)

  İslamiyet’in hakim olduğu dönemlerde gayrı müslime ve fasık müslümana selam verilmezdi. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Yahudi ve Hıristiyanlara selam vermeyiniz!) [Müslim]

  (Bir kitap ehli [Yahudi veya Hıristiyan] size selam verdiği zaman, “ve aleyküm” deyiniz!) [Buhari]

  Bir kâfire, (Allah ömürler versin) demek, caiz değildir. Müslüman olması için veya cizye vererek devletimizin kuvvetlenmesi için, böyle dua etmek, caiz olur. (Berika)

  Demek ki, ihtiyaç düşünce veya onu üzmemek için veya buna benzer sebeplerle Yahudiyle, Hıristiyanla veya başka bir kâfirle selamlaşmak veya onun müslüman olması için dua etmek caiz olur.

  Müsafeha ederken

  İki müslüman, muhabbetle müsafeha ederek tokalaşırsa günahları dökülür. Müsafeha, sevgi ve dostluk kazandırır. Müsafeha, iki kişinin, sağ elin avuç içlerini birbirine yapıştırıp, iki baş parmağın yanlarını birbirlerine değdirmesidir. Dört el ile birlikte de yapılır. (Merakıl-felah)

  Müsafeha ederken salevat getirmeli ve elleri sallamalıdır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

  (İki müslüman karşılaşıp müsafeha ederlerse, Allahü teâlâ, bunların dualarını kabul eder. Ellerini birbirinden çekmeden önce günahlarını affeder.) [Bezzar]

  (İki müslüman, selamlaşıp müsafeha ederler, bir de salevat-ı şerife okurlarsa, anadan yeni doğmuş gibi günahları temizlenir.) [R.Nasıhin]

  (Kim mümin kardeşini ziyaret edip müsafeha ederek üç kere elini sallarsa, ellerini ayırmadan her ikisinin ağaçtan yaprak döküldüğü gibi günahları dökülür.) [Ey oğul ilm.]

  (İki müslüman karşılaşınca, müsafeha edip "Allah’a hamd" ederse, günahları dökülür.) [Hakim]

  (Müslüman, din kardeşi ile müsafeha eder ve birbirine kin duymazlar ise, elleri henüz ayrılmadan, günahları affolur. Kin duymadan, müslüman kardeşine sevgi ile bakanın da, günahları affolur.) [İ.Neccar]

  Selam, kelamdan öncedir

  Bir odaya giren veya telefon edenin, önce selam vermesi, söze selamdan başlaması gerekir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden birkaçının meali şöyledir:

  (Selam, kelamdan öncedir.) [Tirmizi]

  (Selam vermeden söze başlamayın. Selam vermeden konuşana cevap vermeyin.) [Hakim]

  (Selam, sualden öncedir. Selam vermeden sual sorana, cevap vermeyin.) [İ.Neccar]

  (Mümin, önce selam vermek için atılır; münafık ise önce kendisine selam verilmesini bekler.) [Dare Kutni]

  (Önce selam veren, Allah’a ve Resulüne daha yakındır.) [Ebu Davud]

  (Allahü teâlânın rahmet ve affına en layık olan, önce selam verendir.) [Ebu Davud]

  (Önce selam veren kibirden uzak olur.) [Beyheki, Hatib]

  Selamlaşmayı yaymak çok sevaptır. Birkaç hadis-i şerif meali:

  (Selamlaşmayı yayarsanız Cennete girersiniz.) [Taberani]

  (Selamlaşmayı yaygınlaştırın, yemek yedirin, [salih] akrabayı ziyaret edin, gece herkes uykuda iken namaz kılın, sonra selametle Cennete girin.) [Darimi]

  (Yemin ederim ki, iman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevebilmenin yolu, aranızda selamlaşmayı yaymaktır.) [Tirmizi, İ.Ahmed]

  (Amellerin en iyisi, selamlaşmayı yaymaktır.) [Eşiat-ül-lemeat]

  (Yalnız tanıdıklara selam vermek kıyamet alametidir.) [Taberani]

  (Karşılaştığınız arkadaşa selam verin. Eğer aranıza ağaç, duvar, yahut taş gibi bir engel girip de, sonra karşılaşırsanız tekrar selam verin.) [Ebu Davud, İbni Mace]

  (Gece gündüz şeytandan uzak kalmak isteyen, evine girerken selam versin.) [Taberani]

  (Evine girerken selam veren, Allah’ın himayesinin garantisi altındadır.) [Ebu Davud]

  (Bir eve girince, ev halkına selam verin. Çıkarken de selam verin.) [Beyheki]

  (Bir yere giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin.) [Tirmizi]

  Selamün aleyküm yerine (s.a) yazmakta bir sakınca var mıdır?

  (s.a) yazmak uygun değil. Yeni yazılan bazı kitaplarda da aynı kısaltmalar var, uygun değildir, tam yazmalıdır. Peygamber efendimizin ismi yazılınca da sallallahü aleyhi ve sellem yazmalı, kısaca SAV yazmamalı, Allahü teâlânın ismi yazılınca da (c.c.) yazıyorlar, böyle yazmamalı. Celle celalühü yazmalıdır. Yahut Allahü teâlâ demelidir.

  Sadece (selam) demek, selam yerine geçer mi? Bu selamı almak gerekir mi?

  Selam yerine geçmez, almak da gerekmez. Böyle söyleyenlere, günaydın falan denebilir.


  (Alıntı)

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 02.09.09
  Mesajlar: 3.799
  Blog Mesajları : 1

  selamün aleyküm kardeşim.
  bu güzel hatırlatmalar için sağolun.selamı açarsak onda da bir sürü husus var kadının kadına selamı erkeğe selamı falan diye.kimlere selam verdiğimizde önemli yani.neyse uzatmayayım.teşekkürler kardeşim.SELAMI YAYALIM BİZLERDE.ama günümüzde selamün aleyküm sözünü çok az duyar olduk.selamün aleyküm derseniz sizi hemen hoca falan sanıyorlar.bu güzel sözün yerini başka kelimeler aldı maalesef.
  ALLAH a emanet olun kardeşim.
  selam ve dua ile...

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 14.08.08
  Yer: İstanbul
  Mesajlar: 1.308

  Selamunaleyküm
  Allah razı olsun ,üstünde önemle durulması gereken bir konu..
  Özellikle ki, selamın kısaltılması konusu tarafımcada yapılan birşeydi ..
  Daha dikkatli olmak gerekiyormuş..
  Bilgiyi istifademize sundugunuz için çok sağolun.

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.01.09
  Yaş: 39
  Mesajlar: 1.463

  Esselamu aleykum,

  Güzel çalışman için ALLAH TEALA razı olsun senden kardeşcağızım...

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 21.12.09
  Yer: Ankara
  Yaş: 32
  Mesajlar: 233

  Alıntı smyyes´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  selamün aleyküm kardeşim.
  bu güzel hatırlatmalar için sağolun.selamı açarsak onda da bir sürü husus var kadının kadına selamı erkeğe selamı falan diye.kimlere selam verdiğimizde önemli yani.neyse uzatmayayım.teşekkürler kardeşim.SELAMI YAYALIM BİZLERDE.ama günümüzde selamün aleyküm sözünü çok az duyar olduk.selamün aleyküm derseniz sizi hemen hoca falan sanıyorlar.bu güzel sözün yerini başka kelimeler aldı maalesef.
  ALLAH a emanet olun kardeşim.
  selam ve dua ile...

  Ve aleyküm selam sevgili kardeşim. Konuda bir takım eksiklikler olabilir ama sanırım genel olarak yeterli sayılabilir. Tespitlerinde son derece haklısın. Gerçekten de bir selamün aleyküm dediğimizde, "acaba bu ne diyor" der gibi yüzümüze bakanlar var. Bu çok acı bir durumdur. Ama elbette ki bu tip durumlar, bizim gibi elinden geldiğince Allah yolunda ilerlemeye çalışanlar için bir engel teşkil etmemektedir. Herşeye rağmen yine elimizden geldiğince Allah'ın selamını yaymaya devam edeceğiz. Selam ve dua ile..
  Alıntı Nazar57´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Selamunaleyküm
  Allah razı olsun ,üstünde önemle durulması gereken bir konu..
  Özellikle ki, selamın kısaltılması konusu tarafımcada yapılan birşeydi ..
  Daha dikkatli olmak gerekiyormuş..
  Bilgiyi istifademize sundugunuz için çok sağolun.

  Ve aleyküm selam. Nacizane yaptığımız paylaşımla yardımcı olabildiysek ne mutlu. Siz de sağolun.  Alıntı ERZURUMLİ´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Esselamu aleykum,

  Güzel çalışman için ALLAH TEALA razı olsun senden kardeşcağızım...

  Ve aleykümüsselam. Allah cümlemizden razı olsun. Selam ve dua ile..

Benzer Konular

 1. Selamlaşma
  Konu Sahibi Aşkâ Mecnun Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 233
  Son Mesaj: 27-07-2009, 22:05
 2. Selamlaşma..
  Konu Sahibi mektubat Forum Fıkıh ve Akaîd
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 06-02-2009, 18:32
 3. selamlaşma
  Konu Sahibi mehmdd Forum Tanışma Köşesi
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 06-12-2008, 00:48

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •