1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu

Konu: Tevbe suresinin son iki ayetinin matematik mucizeleri

 1. #1
  YALIN KILIÇ

  Tevbe suresinin son iki ayetinin matematik mucizeleri

  (1) tevbe suresi son iki ayeti (128 ve 129) inkar eden
  Münâfıklara cevaplar
  19 putçularının islam düşmanı olduklarının en
  Önemli kanıtlarından biri kur’an’dan iki âyeti inkar
  ederek kur’an’ı şüpheli bir kitap gibi gösterme gayretleridir .
  kur’an mucizelerinden bahsederek güven oluşturan , kur’an’ı öven , eşi bulunmaz bir bilginin mütehassısı olarak , rakipsiz tek yetkili olarak ,
  her dilediğini söyleyen , hesap sorulamayan birileri idiler . Artık bu iki yüzlülük saltanatı
  Sonlanıyor .
  bu rakipsiz saltanatın rahatlığıyla kur’an’dan
  İki ayeti inkar ettiler , ancak bu şüphelendirme çabaları bu kadarla kalmayabilir , bunun ardından
  Başka ayetleri , ardından bazı sûreleri , ve bu inkarlarının desteğiyle kur’an’ın tanrının kitabı
  Olmadığını iddiâ etmeye kadar gidebilirler .
  ancak bu işlerin hepsini kendileri yapmayabilirler .
  tarih boyunca allâh’ın düşmanı şeytanların yaptıkları gibi , birileri malzeme üretebilir , başka birileri de hazırlanmış malzemeyi islam aleyhine kullanabilirler . Uzaya yolculuğun mümkün olduğunu bildiren ayetlere rağmen , ay nurdur aya
  gidilemez ,uzayda hayat olduğunu bildiren âyetlere ve hadislere rağmen diyanet teşkilatından sözde âlimlerine ve hocalarına kadar pek çok câhili de ardına takan aldatan çağdaş şeytanların kur’an’da yada islamda uzayda hayat hayat olduğuna dair bir bilgi olmadığını iddia edişleri gibi . Geçmişte uzay yolculuğunun mümkün olduğuna dâir bilgileri gizleyerek aya gidilemez diyen bir münâfığın sözünü aya ğidildiğinde, islam aleyhine kullanışları , böylece dinsizleştirme ve hıristiyanlaştırma ve sâir cehenneme yakıt toplama çabaları için malzeme yapışları gibi , uzayda hayat olduğuna dâir bilgiler
  açıklandığında da aynı şeytanlıkla cehenneme yakıt toplamaya çalışabilirler.
  kuran’ın iki âyetinin inkarı konusunda da aynı şeytâni iş birliğini yaptıkları ve yapacakları olasıdır .
  bu iki âyeti inkarlarına delil edindikleri bu iki ayetin sayılmamasına dayalı matematik çıkarımlara gelince . Matematik özelliklerle donanmış bir yapıdan bazı bölümler çıkarılınca da birtakım matematik oluşumlar gerçekleşebilir .
  Bu durum çıkarılan bölümlerin fazlalık , ona âit olmayan gereksiz eklemeler olduğuna delil olmaz .

  . Bu yazı dizisinde 19 putçularının tevbe suresinin son iki âyetini (128 ve 129) inkar eden münâfıkların iddiâsının aksine , bu âyetlerin kur’an ile ve kendi içlerinde matematik ilişkileri olduğunu isbat eden , kur’an’ın ve bu iki âyetin matematik mucizeleri açıklanacak. İnşâellâh  tevbe sûresinin son iki âyetinin (128 ve 129)
  matematik mûcizeleri

  1- Kur’an’da sayısal eşitliği ve anlamsal ilişkileri olan kelimeler vardır . “de” anlamındaki “kul” kelimesi ve “dediler” anlamındaki “kâlû” kelimesi arasında anlamsal ilişki vardır . Bu iki kelimenin her biri kur’an’da 332 adeddir .
  bu sayısal denkliği oluşturan “de” anlamındaki “kul” kelimelerinden birisi , tevbe sûresinin son âyeti olan 129 numaralı âyette bulunuyor . Öyleyse bu durum , bu âyetin kur’ân’ın bütünü içinde , matematik bir bütünlüğün parçası olduğunu gösterir . Öyleyse tevbe sûresinin son iki âyetini inkar edenler , henüz tevbe için fırsat varken , gurûra , kibire kapılmadan tevbe etsinler .
  (bu sayısal denkliği ilk olarak “kur’an hiç tükenmeyen mûcize” adlı kitaptan öğrendim . Kur’ân’dan sayarak doğruluğunu tedkîk ettim ; bu vesîle ile bu kitap ve bu konuda yazılan kitapların ve yayınların yaklaşık olarak her 100 iddiâsının 60 adedinin yanlış ve ancak her 100 iddiâsının 40 adedinin doğru olduğunu tesbît ettiğim biline)

  “de” anlamındaki
  “kul” kelimelerinin
  kur’ân’daki adedi
  332 “dediler” anlamındaki “kâlû” kelimelerinin kur’ân’daki adedi


  2- kur’ân’da bulunan “rahime” (merhamet etti) fiilinden üretilen kelimeler 339 adeddir . Bu fiilden olan fiil kelimeleri 28 adeddir . Bu fiilden olan ad olan kelimeler 311 adeddir.
  bu 311 aded ad olan kelimelerin tamâmı 289 âyetin içindedir . 289 sayısı yüce allâh’ın adlarından bir adın ebced (sayısal) karşılığıdır . Üstelik bu ad “rahime” fiilinden olan bir addır . O ad “(gereğince) çok merhamet eden” anlamında olan “er rahîm” adıdır .

  “merhamet etti” anlamındaki “rahime” fiilinden üretilen , ad olan kelimelerin içinde bulunguğu âyetlerin adedi

  289
  “merhamet etti” anlamındaki “rahime”fiilinden üretilen ,“(gereğince) çok merhamet eden” anlamındaki, yüce allâh’ın adı “er rahîm”in ebced (sayısal) karşılığı

  burada bahsedilen 289 ayetten birisi de tevbe sûresinin sondan
  İkinci âyeti olan 128 numaralı âyettir . Eğer bu âyet bu hesâba dâhil
  olmaz ise bu matematik ilişki kurulamaz. Matematik isbât ediyor o âyet kur'ân'ın bir âyetidir . Öyleyse allâh'a teslim olun ; müslüman olun . İşte yol.... "ve allâh der gerçeği ve o iletir yola"
  (kur'ân , 33 ahzâb , 4. Âyet)

  Alıntı : yazar, Ali Kenan Aydın
  Sayfa, İSLAMA ÇAĞRI
  www.enbuyukbir.com

 2. #2
  YALIN KILIÇ

  (2) tevbe suresinin son iki ayetini (128-129) inkar eden münafıklara cevaplar
  1- tevbe sûresinin 128. Âyetinde bulunan “rasûl” kelimesi , kur’ân’da , sayısal denkliği olan kelimelerdendir.

  “rasûl” kelimesi kur’ân’da 58 adeddir.
  “er rasûl” kelimesi kur’ân’da 58 adeddir.
  içinde “rasûl” kelimesi bulunan tevbe sûresinin 128. Âyeti 58 harfdir
  Bu sayısal denklikler tevbe sûresinin 128. Âyetinin varlığı ile oluşur.
  2- tevbe sûresinin 128. Âyetinde bulunan “rasûl” kelimesi arapça yazılışı ile 4 harfdir. Bu kelime kur’ân’da 58 adeddir . Tüm kelimelerinin harf toplamı ( 58 x 4 = ) 232 adeddir.
  Aşağıdaki matematik ilişkiler kümesi ile ilişkili bu sayısal özellik tevbe sûresinin 128. Âyetinin varlığı ile oluşur.


  “rasûl” kelimesi

  رَسُولٌ


  ل
  و
  س
  ر

  Lam Vav Sin Ra
  4 3 2 1

  232 sayısı kur’ân’ın matematik özelliği çok olan önemli sayılarından biridir . Tevbe sûresinin son iki âyeti ve 232 sayısı ve “rasûl” kelimesi ile ilgisi olan bir matematik ilişki kümesi =

  1-1- tevbe sûresinin 128. Âyetinde bulunan “ elçi” anlamındaki “rasûl” kelimesi de içinde bulunan, “evrenlerin düzenleyeninden bir elçi” anlamındaki “rasûlun min rabbil âlemîn” cümlesinde bulunan “evrenler” anlamındaki “el âlemîn” kelimesinin ebced (sayısal) karşılığı 232.


  “el âlemîn” kelimesi

  الْعَالَمِينَ

  ن
  ى
  م
  ل
  ا
  ع
  ل
  ا

  Nun Ye Mim Lam Elif Ayn Lam Elif
  8 7 6 5 4 3 2 1


  harf sırası Harf Ebced karşılığı
  1 Elif ا
  1
  2 Lam ل
  30
  3 Ayn ع
  70
  4 Elif ا
  1
  5 Lam ل
  30
  6 Mim م
  40
  7 Ye ى
  10
  8 Nûn ن
  50
  Toplam 232


  1-2- “rasûlun min rabbil âlemîn” cümlesi kur’ân’da 3 adeddir , 3 âyetin içindedir. Bu 3 âyetin âyet numaralarının toplamı 232 dir.

  Sıra sûre âyet
  1 7 61
  2 7 67
  3 7 104
  ------- ---------- -----------
  6 21 232

  2-1- “rasûlun min rabbil âlemîn” cümlesi kur’ân’da 3 adeddir.
  3 adedi de 7. Sûre , a’râf sûresindedir. Bu 3 âyetin ilk harfleri kâf , kâf , vav harfleridir. Bu 3 harfin ebced (sayısal) karşılıklarının toplamı 206 dır.
  2-2- bu 3 âyet kendisinin içinde olan a’râf sûresi de 206 âyettir.
  harf ebced karşılığı
  ----------------- ---------------------------
  1. Âyet 7 a’râf 61. Âyetin ilk harfi , kâf ق 100
  2. Âyet 7 a’râf 67. Âyetin ilk harfi , kâf ق 100
  3. Âyet 7 a’râf 104. Âyetin ilk harfi , vav و 6
  --------
  toplam 206
  Kur’ânda içinde “rasûlun min rabbil âlemîn” cümlesi bulunan 3 âyetin 3 adedi de 7. Sûre a’râf sûresinin içindedir. Bu 3 âyetin ilk harflerinin ebced (sayısal) toplamı
  206
  Kur’ân’da içinde “rasûlun min rabbil âlemîn” cümlelerinin tümü bulunan 7. Sûre a’râf sûresinin âyet adedi

  İçinde “rasûlun min rabbil âlemîn” cümlesi olan âyetler

  ilk harfleri
  -----
  1-قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بى ضَلَالَةٌ وَلٰكِنّى رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمينَ
  -----
  2-قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بى سَفَاهَةٌ وَلٰكِنّى رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمينَ
  ----
  3- وَقَالَ مُوسٰى يَا فِرْعَوْنُ اِنّى رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمينَ
  3-1-arapça yaılışı ile “rasûlun min rabbil âlemîn” cümlesi 16 harfdir. Kuranda bu cümlenin bulunduğu tek sûre olan a’râf sûresinin sûre numarası 7
  … 16 x 7 = 112
  ….112, içinde “rasûlun min rabbil âlemîn” cümlesi bulunan 3 âyetin harf toplamıdır.matematik bir denklem , şöyle de ifade edilebilir: cümlenin bulunduğu âyetlerin harf adedi, cümlenin harf adedine bölününce çıkan sonuç = cümlenin tüm kullanışlarının bulunduğu sûre. (112/16=7)
  3-2- tevbe sûresinin 128. Âyetinin harf adedi 58
  tevbe sûresinin 129. Âyetinin harf adedi 54
  toplam 112
  Bu matematik denklik tevbe suresinin münâfıklar tarafından
  İnkar edilen tevbe suresinin son iki âyeti ile oluşur.

  “(hatanızdan) dönün allâh’a toptan ey mü’minler olurki kurtulursunuz” (kuran, sûre 24, âyet 31)
  “ve sağ olsun kim uydu (gerçeğe) iletene” (kuran, sûre 20, âyet 47)

  ( tevbe sûresinin son iki âyeti (128-129) yazıları devam edecek inşâellah )

  “ve oldunuzsa ( doğruluğundan ) şüphede , ne’den (ki onu ) inici ettik kulumuza, (öyleyse) gelin (bir) sure ile (onun) benzerinden , ve çağırın tanıklarınızı allâh’ın dışında, oldunuzsa (sözünde) doğru olanlar.” (kur’ân, sûre 2, âyet 23)

  Alıntı : yazar , Ali Kenan Aydın
  Sayfa, İSLAMA ÇAĞRI

  www.enbuyukbir.com

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 26.06.08
  Mesajlar: 3.568

  Selamün aleykum
  Kur'an kulların hayat programını düzenler.bu nedenle kur'andaki bütün ayetler her insanın anlayacagı şekilde indirilmiştir.
  Bu yazılan matematiksel değerlerden ancak uzmanlar anlar.
  Kur'an her bireyin hayat programını düzenleyeceğine göre kur'an da bu tür
  karmasık anlamlar gizli değildir.
  Ayetler gayet açık iman isteyen ayetlere iman edeceğiz
  amel isteyen eyetlerlede amel edeceğiz.
  İmamlarımızda zaten anlayamadığımız ayetlere gayet açık bir şekil tefsir etmiştir
  Eğer bizim anlayamadığımız ayetlere varsa bu tefsirlerden bakabiliriz
  selam ve dua ile

Benzer Konular

 1. Bal beteğindeki matematik sırlar
  Konu Sahibi Ravza_Nur Forum İslami Bilgi ve Kaynaklar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 17-06-2008, 05:50
 2. Matematik yalan söylemez...
  Konu Sahibi GizliOzne Forum Bize Ayıracak 5 (beş) Dakikanız var mı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16-03-2008, 18:06
 3. Matematik
  Konu Sahibi lütfi Forum Fıkra, Mizah Bölümü
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 13-03-2008, 01:27
 4. matematik yalan söylemez!
  Konu Sahibi bad_boy Forum Bilmece-Bulmaca ve Oyun
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 08-10-2007, 04:39
 5. Kolay bir matematik sorusu
  Konu Sahibi mertmurat Forum Bilmece-Bulmaca ve Oyun
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18-02-2007, 12:12

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •