1 den 8´e kadar. Toplam 8 Sayfa bulundu

Konu: peygamberler

 1. #1
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.08
  Yaş: 27
  Mesajlar: 88

  peygamberler

  * Hz.Adem (A.S)

  İlk insan, ilk peygamber, insanlığın babası. Allah'u Teâlâ Hz. Âdem'i topraktan (turâbtan) yarattı. (Hûd, 11/61; Tâha, 20/55; Nuh, 71/18) Yüce Alla...
  Devamı
  * Hz.İdris (A.S)

  Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Peygamberler silsilesinin ikinci halkasında bulunan İdris (a.s) Kur'an-ı Kerîm'de adı geçmeyen Şi...
  Devamı
  * Hz.Nuh (A.S)

  Allah Teâlâ'ya ibadeti terkedip, tapınmak için kendilerine putlar edinen ve böylece yeryüzünde ilk defa fesada uğrayan bir kavmi tevhid akidesine d...
  Devamı
  * Hz.Hud (A.S)

  Kur'ân-ı kerim'de kıssası geçen peygamberlerden biri. Âd kavmine gelen Allah'ın rasûlü A'raf, Hûd, Şuarâ ve Ahkâf sûrelerinde kendisinden bahsedilm...
  Devamı
  * Hz.Salih (A.S)

  Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Semud kavmine gönderilmiştir. Allah Teâlâ onu, önceki peygamberlerin getirmiş olduğu tevhid dinin...
  Devamı
  * Hz.İbrahim (A.S)

  Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teâlâ'nın "Halil" dost diye nitelediği ulu'l-azm mertebesinde olan peygamber.

  Nuh (a.s)'un çocukları ve torunlar...
  Devamı
  * Hz.Lut (A.S)

  Kur'ân-ı Kerim'de geçen peygamberlerden biri Lût (a.s) ile birlikte Hz. İbrahim'in kardeşi Hârân'ın oğludur. Lût (a.s), İbrahim (a.s) ile birlikte ...
  Devamı
  * Hz.İsmail (A.S)

  Kur'an-ı Kerîm'de adı zikredilen peygamberlerden. Kendisine "Allah'ın kurbanı" anlamına "Zebihatullah" da denir. Hz. İbrahim'in Hacer'den olan büyü...
  Devamı
  * Hz.İshak (A.S)

  İbrahim (a.s)'ın Hz. Sâre'den doğan ikinci oğlu.

  Hz. Sâre'nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer'i hediye etmiştir. Hz. Hacer H...
  Devamı
  * Hz.Ya'kub (A.S)

  Kur'ân'da adı geçen peygamberlerden biri.

  Ya'kûb (a.s)'ın soyu, İshâk (a.s) vasıtasiyle İbrahim (a.s)'a dayanmaktadır. O, İshak (a.s)'ın ...
  Devamı
  * Hz.Yusuf (A.S)

  Kuran'da ismi geçen Beni İsrail peygamberlerinden biri.

  Hz. Yûsuf Kurân'da adı geçen peygamberlerden birisi olup, Yakub Peygamber'in oğlu...
  Devamı
  * Hz.Eyyub (A.S)

  Hz. İbrahim soyundan gelen bir peygamber.

  Eyyûb (a.s.)'dan Kur'an'da dört yerde bahsedilir ve sabır örneği olarak takdim edilir (en-Nisâ,...
  Devamı
  * Hz.Şuayb (A.S)

  Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderildi. Bu iki ülkede ayrı ayrı mücadelede bulundu. Bu iki topluml...
  Devamı
  * Hz.Musa (A.S)

  Allah Teâlâ'nın, dört büyük kitaptan biri olan Tevrat'ı verdiği ve yeryüzünde dinini tebliğ edip, hakim kılması için gönderdiği Ulu'l-Azm* peygambe...
  Devamı
  * Hz.Harun (A.S)

  Hz. Harûn (a.s), İsrailoğulları peygamber-lerinden, Hz. Musa (a.s)'ın kardeşi. Hz. Yusuf'un vefatından sonra Mısır'da yaşayan İsrailoğulları ve diğ...
  Devamı
  * Hz.Davud (A.S)

  Kur'ân-ı Kerim'de adı geçen İsrailoğulları peygamberlerinden biri.

  Yahuda kabilesinden İsa (Yasa)'nın sekizinci oğludur.

  İnsano...
  Devamı
  * Hz.Süleyman (A.S)

  İbrânice Şlomo (Salomon). Hz. Davud'un oğlu, O'ndan hemen sonra İsrail oğullarının peygamberi "akl-ı selim" ve "nazik" manalarına gelen "selim"in e...
  Devamı
  * Hz.İlyas (A.S)

  Kur'an-ı Kerîm'de ismi geçen peygamberlerden biri. Hz. Musa (a.s)'dan sonra gelen nesebi Hz. Harun (a.s)'a dayandığı rivayet edilen bir İsrailoğull...
  Devamı
  * Hz.Elyesa' (A.S)

  İsrailoğulları'na gönderilen peygamberlerden biri.

  Elyesa' (a.s.)'ın ismi Kur'an'da iki defa geçmekte (el-En'âm, 6/86 ve Sid, 38/48). Ahd...
  Devamı
  * Hz.Zulkifl (A.S)

  Kur'ân'da adı geçen peygamberlerden biri.

  Kur'ân'da iki yerde kendisinden bahsedilmektedir: "İsmâil, İdris ve Zülkifl, hepsi sabredenlerd...
  Devamı
  * Hz.Yunus (A.S)

  Adı Kur'ân'da geçen peygamberlerden biri.

  Soyu, Bünyamin vasıtasıyla Ya'kûb (a.s)'a ve onun vasıtasıyla de İbrâhim (a.s)'a dayanmaktadır....
  Devamı
  * Hz.Zekeriyya (A.S)

  Kur'ân'da adı gelen peygamberlerden biri. Soyu Dâvud (a.s)'a dayanmaktadır. Kur'ân'da anılan duâlarından (Meryem, 16/6) anlaşıldığına göre, soyu da...
  Devamı
  * Hz.Yahya (A.S)

  Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri. Yüce Allah tarafından, Kur'an'da: "Ey Zekeriyya! Sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bu adı daha ...
  Devamı
  * Hz.İsa (A.S)

  Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen ve İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hz. İsa (a.s) batılı tarihçilere göre miladi yıldan dört veya beş sene ...
  Devamı
  * Hz.Muhammed (A.S)

  Hak din olan İslâm'ın son peygamberi (Hicretten önce 53-H.11/571-632).

  Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği:

  İnsanlığı hakka ve hakika...
  Devamı  Nebi veya Veli

  * Hz.Üzeyr (A.S)

  İsrailoğullarına (Yahudilere) göre meşhur bir peygamber olan Üzeyr (a.s)'ın adı Kur'an-ı Kerîm'de geçmektedir. Fakat İslâm'a göre onun peygamber ol...
  Devamı
  * Lokman (Lukman)

  Bir nebî veya velî olduğu ihtilâflı; ancak çoğunluğun tercihine göre hakim bir şahsiyet.

  Kur'ân-ı Kerîm'de Lokman adı iki yerde geçer (Lo...
  Devamı
  * Zulkarneyn

  Adı Kur'ân'da geçer. Allah ondan övgü ile bahsetmiştir. Peygamber mi, yoksa veli mi olduğu ihtilâf konusu olmuştur.

  Zülkarneyn kelimesi A...
  Devamı

 2. #2
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 27.01.06
  Yer: karabük
  Mesajlar: 64

  peygamberlerden konu açılmışken benden de biraz katkı olsun.örnek olarak sunulan bu kutlu şahısları biraz olsun tanıtabildiysek ne mutlu

  Soru 1 : Allah (c.c.)’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat gönderilmeyip de kendinden önceki peygamberlerin kitabı ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad verilir?
  Cevap : Nebi
  Soru 2 : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir kanun-emirler.. verilerek insanları hak yola çağırmak için gönderilen peygamberlere ne ad verilir?
  Cevap : Resul
  Soru 3 : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün olan peygamberlere Ulul-Azm denir. Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir?
  Cevap : Hz. Nuh(a.s.), Hz. İbrahim(a.s.), Hz. Musa(a.s.), Hz. İsa(a.s.) ve Hz.Muhammed(s.a.v.)
  Soru 4 : Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberler kaç tanedir?
  Cevap : 28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır. Bunlar Üzeyr,Lokman ve Zülkarenyn dir.
  Soru 5 : Vahiy ne demektir?
  Cevap : Yüce Allah (c.c.)’ın dilediğini peygamberlere yine dilediği tarzda indirmesine denir.
  Soru 6 : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
  Cevap : 7 çeşittir:
  a- Rüya şeklinde
  b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
  c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
  d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
  e- Cebrail’in gerçek surette gelmesi
  f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
  g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması ( 1 Defa mirac gecesi)
  Soru 7 : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir?
  Cevap : Zelle
  Soru 8 : Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
  Cevap : a- Sıdk; Doğruluk
  b- Emanet; Güvenilirlik
  c- Tebliğ; Allah (c.c.)’dan aldığı emirleri tam olarak bildirmek
  d- Fetanet; Akıllı olmak
  e- İsmet; Günah işlemekten kaçınmak
  Soru 9: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?
  Cevap : a- Peygamberlerin sonuncusudur
  b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir
  c- Getirdiği dinin evrensel olması
  Soru 10: Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş,insanlığın babası ve ilk peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit (a.s.)’ın da babası olan, rivayete göre 930 yıl yaşamış olan, cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve peygamberlerin de ilki olan (annesiz ve babasız olan insan) kimdir?
  Cevap : Hz. Adem (a.s.)
  Soru 11: Hz. Adem (a.s.)’ın eşi ve beşeriyetin annesi kimdir ?
  Cevap : Hz. Havva’dır
  Soru 12: İnsanlığın üçüncü peygamberi, kendisine 30 sahife verilen bir peygamberdir. İlk defa ok ve yay kullanan, ilk yazı yazan, ilk defa dikiş diken, kendisine elbise dikerek giyen, ilk defa yıldızlar ilmini başlatan kimdir?
  Cevap : Hz. İdris (a.s.)


  Soru 13: Kur’an’ı Kerim’de 27 defa ismi geçen, 1050 yıllık ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir. Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah (c.c.)’ın emriyle gemi inşa edip, kendisine inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift olmak üzere yanına alarak Kurtararak beşeriyetin ikinci babası olarak bilinen ikinci Adem kimdir?
  Cevap : Hz. Nuh (a.s.)
  Soru 14: Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, sapıklık içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.)bu kavmi azgınlıklarından dolayı “Sarsar Rüzgarı” ile helak etti. Bu kavmin İrem adıyla meşhur bağları ve bahçeleri vardı. Bu kavmin ve bu kavme gelen peygamberin adını söyleyiniz?
  Cevap : Ad kavmi ve Hz. Hud (a.s.)
  Soru 15: Atalarının başına gelen belaları unutmuş bir kavim vardı ki, soygun, vurgun, yol kesicilik onlarda alışkanlık haline gelmişti. Putçuluk hat safhaya ulaşmış, kayaları oyup evler yaparak bir medeniyet kurmuşlardı(kalıntıları Ürdün sınırları içersindedir). Kendilerine gelen peygamber sarp kayaların içinden Allah (c.c.)’ın izniyle mucize olarak bir deve çıkartmış, ama onlar devenin bacaklarının keserek öldürmüşlerdi. Bu olay üzerine kendilerine üç gün mühlet verilir ve sonunda bir Sayha (bir çığlık) gelir ve iman etmeyenlerin hepsi helak olurlar. Bu kavim ve bunları irşat eden peygamber kimdir?
  Cevap : Semut kavmi ve Hz. Salih (a.s.)
  Soru 16: Ulul-Azm peygamberlerden olup, Nemrut döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş, Kendisine Allah (c.c.)’ın dostu anlamına gelen Halilullah lakabı verilenbir peygamberdir. Halkı sapıtan Nemrut’a karşı mücadele etmiş, putları inkar edip Nemrut tarafından ateşe atılmış fakat, Allah (c.c.)’ın izni ile ateş bir gülistan olmuştur. Oğlu İsmail’i Allah (c.c.)’ın emri üzere Rabbin rızası için kurban etmekten çekinmediği için kendisine
  Allah (c.c.) tarafından kurban için koç ikram edilmiş, 80 yaşında sünnet olarak soyuna bu sünnet kendisinden kalmıştır. Kendisini ateşe atan Nemrut ise bir sivrisinek belasıyla helak olmuştur. Bizim de milletinden olduğumuz bu peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İbrahim (a.s.)
  Soru 17: Hz. İbrahim (a.s.)’ın oğlu olan bir peygamberdir. çocukluğunda Mekke çölünde annesi onun için Safa ve Merve tepeleri arasında koşuşarak su ararken Allah (c.c.) onun ayakları altından bugün hacılarımızın içtiği Zemzem suyunu çıkartarak ümmete onun sebebi ile hediye edildiği, babasının adağı üzerine kurban olunması, istendiğinde tereddüt etmeden Allah (c.c.) için bıçağın altına yatan ve bu sadakati sebebi ile de kurban için koç ikram edilen peygamber ve annesi kimdir?
  Cevap : Hz. İsmail (a.s.), annesi, Hz. Hacer validemizdir
  Soru 18: Beytullah (Kabe) kimler tarafından yapılmıştır?
  Cevap z. İbrahim (a.s.) ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından yapılmıştır.
  Soru 19: Hz. İbrahim (a.s.)’ın yüz yaşlarında iken yaklaşık doksan yaşlarında olan hanımı Sare’den olma ve Şam ile Filistin halkına peygamber olarak gönderilen, Beni İsrail’e gönderilen tüm peygamberleri kendi soyundan gelen Yahudilerin atası olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İshak (a.s.)
  Soru 20: Hz. İbrahim (a.s.) döneminde yaşayan bir peygamber var ki, tek başına bir şeriat getirmemiş ama Hz. İbrahim (a.s.)’ın şeriatıyla iman etmiştir. Peygamber olarak gönderildiği halk dünyadaki en pis ameli işliyorlardı(homoseksüellik). Çünkü bu amel için Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin” “Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur” buyurmuştur. Tepelerine ,işledikleri suç sebebiyle taş yağmuru yağdıran, şehirlerinin altı üstüne çevrilen halkın ismini ve peygamberini söyleyiniz? Cevap : Sodom halkı ve Lut peygamber
  Soru 21: Hz. İshak (a.s.)’ın oğlu, Hz. Yusuf (a.s.)’ın babası, lakabı ise “İsrail” olan ve soyuna da Beni İsrail denilen, oğlu Yusuf’un kaybolduğunu duyduğunda kör olan sağ olduğunu öğrenince onun gömleği ile gözlerine sürülünce gözleri açılan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yakup (a.s.)
  Soru 22: Kardeşleri tarafından kıskançlığın kurbanı olarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkartılıp Mısır ilinde köle olarak satılan, kölesi olduğu evin hanımı kendisine zina teklif ettiği zaman reddettiği için zindanlara atılmış olan, orada kendisine Allah (c.c.) tarafından rüya tabiri öğretilmiş ve bu sayede zindandan kurtularak Mısır’a Sultan olmuş ve Hz. Yakup (a.s.)’ın oğlu olan peygamber, Kölesi olduğu evin hanımı kendisinin yakışıklılığına dayanamayarak zina teklifi yaparken “Saçın ne kadar güzel” dedi. O ise “Cesedimde ilk dökülecek şey odur” cevabını verdi. “Gözlerin ne kadar güzel”deyince, O, “Cesedimden yere ilk akacak şey odur” diye cevap verdi. “Yüzün ne kadar güzel” dediğinde ise, O, “O toprak içindir, toprak onu yiyecektir” cevabını veren peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yusuf (a.s.)
  Soru 23: Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde imtihana tabi tutulan, yaralarına kurtçukların düştüğü bu hastalık sonunda Allah (c.c.)’ın “Biz onu sabır üzere bulduk” diyerek imtihanı kazanan ayağı yere vur emri sonucu çıkan su ile yıkanıp yaralarından kurtulan, Urfa ilimizde yaşadığı rivayet edilen sabır örneği bu peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Eyyub (a.s.)
  Soru 24: Hz. Musa (a.s.)’ın abisi ve en büyük yardımcısı olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Harun (a.s.)
  Soru 25: Kendisine dört büyük kitaptan Tevrat verilen, Beni İsrail peygamberlerinden olan Tevhit mücadelesinde Batılın temsilcisi olarak karşısında Firavun ile karşılaşmış, düşmanı Firavunun sarayında büyümüş, zamanın silahı olarak eline verilen Asası ile sihirbazları dize getirmiş, Turu Sina dağında Allah (c.c.) ile konuştuğu için lakabı Kelamullah olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Musa (a.s.)
  Soru 26: Günahları Allah (c.c.)’a şirk koşmak, ölçüde, tartıda eksik yapmak, halkın eşyasını gasbetmek, yol kesip soygunculuk yapmak, mü’minleri ölümle tehdit etmek olduğu için sonunda üzerlerine gelen Sam yeli ve arkasından kuraklık ve sıcaklığın dehşetinden kaçmak için gördükleri bir bulutun altına sığındıkları sırada yer sarsıntısı ve Cebrail (a.s.)’ın sayhasıyla(çığlık-şiddetli ses)helak olan Medyen halkı ve bunlara tabi olup ateş ve sıcaklıktan kavrulan toplum ve kendilerine gönderilen peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Şuayb (a.s.) ve Eyke halkı
  Soru 27: Hz. Musa (a.s.)’ın amcasının oğlu olan ama ona inanmadığı gibi başına bela olan ve tarihin en zengin insanı olarak bilinen kişi kimdir?
  Cevap : Karun
  Soru 28: kendini halkına ilah olarak tanıtan: “Ben sizin en büyük rabbinizim” diyerek tapmalarını isteyen, kendine bela olacak bir çocuğun doğduğunu kahinlerin bildirmesi üzerine o yıl doğan erkek çocukları öldürten ama kendisinin belası olacak çocuğu sarayında besleyen, sonunda Kızıl denizin sularında boğulurken “Musa’nın rabbine iman ettim” diye bağıran, yaptırdığı Piramitler kıyamete kadar zulmünün şahidi olacak olan zalim kimdir?
  Cevap : Firavun
  Soru 29: Hz. İbrahim (a.s.)’ı ateşe atma teşebbüsünde bulunan ve bela olarak burnuna giren bir sivrisineğin beynine ulaşıp oradaki hareketine dayanamayıp kafasını duvara vurarak kendini öldüren, hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendine ibadet etmeğe çağıran ilk kişi olarak bilinen ( Güneydoğu Anadolu bölgemizde yaşadığı -kommagene kralı olduğu rivayet edilen) zalim kimdir?
  Cevap : Nemrut
  Soru 30: Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yusuf (babası Yakup – dedesi İshak – büyük dedesi İbrahim) -a.s-
  Soru 31: Hz. Davut (a.s.)’ın oğlu olup babasının krallık ve peygamberliğine varis olan,Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’yı yaptıran, insanların ve cinlerin kendisine tabi olduğu gibi tüm mahlukatın dilinden anlayan, rüzgarın dahi emrine verildiği peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)
  Soru 32: Talut ile Calut ordularının yaptığı savaşta Calut’u öldürüp, Talut’un verdiği söz üzerine onun kızını almış ve neticede Beni İsrail’in önce hükümdarı sonra peygamberi olmuş olan, kendisine dört büyük kitaptan Zebur verilmiş olan koyun gütmesi, sapan taşı atması ve demire şekil vermesinden bahsedilen, demirden yaptığı zırhları satarak geçimini temin eden peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Davut (a.s.)
  Soru 33: Teyzesinin kocası olan Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın himayesinde büyüyen ve yaptırdığı kendisine has mihrabında devamlı Allah (c.c.)’ı zikreden, Hz. İsa (a.s.)’ı kocasız olarak dünyaya getiren ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diliyle cennet kadınlarının üstünlerinden olarak bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan ve kadınların en faziletlisi olarak kabul edilen kadın kimdir?
  Cevap : Hz. Meryem
  Soru 34: Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın oğlu olup Hz. İsa (a.s.)’dan önce gelen ve onunla aynı zamanda yaşayıp onun varlığını Ben-i İsrail’e bildirmiş, oda babası gibi kendi halkı tarafından şehit edilmiş olan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Yahya (a.s.)
  Soru 35: Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bir önce gelen peygamber olup annesi İmran’ın kızı Meryem’e erkek eli değmeden ve evlenmeden
  dünyaya getirdiği evladı olan ve Doğduğunda konuşan ,33 yaşında iken göğe kaldırılan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. İsa (a.s.)
  Soru 36: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek hadislerinde “Cennet kadınlarının üstünleri olarak bildirilen” dört kadın kimlerdir?
  Cevap : a)Hz. Hatice b)Hz. Fatıma c)Hz. Meryem d)Hz. Asiye (Firavunun karısı)
  Soru 37: Hayvanların dilinden anlayıp mucize olarak onlarla konuşan peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Süleyman (a.s.)
  Soru 38: Ömrü boyunca bir oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Davut (a.s.). ( bu şekilde tutulan oruca Davut orucu denir)
  Soru 39: Hangi peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmeyerek helak oldular?
  Cevap : Hz. Lut (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.)’ın hanımları
  Soru 40: M.Ö. 1.yüzyılda İsrail oğullarına gönderilen, ismi Kur’an’ı Kerim’de geçen peygamberlerden olup Yahya (a.s.)’ın babasıdır. Rabbine: “Ey Rabbim! Bana senin katından temiz bir nesil ihsan et” diye dua etti. Bunun üzerine melekler ona Yahya (a.s.)’ı müjdelediler. Roma imparatorunun Filistin valisi bu peygamberi öldürmek istemiştir.valinin askerlerinden kaçarak bir ağaç kovuğuna saklanmıştır. Burada zalimler kendisini ağaçla birlikte testere ile keserek şehit etmişlerdir.Yahya (as) ın babası bu peygamber kimdir?
  Cevap : Hz. Zekeriyya (a.s.)

 3. #3
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.08
  Yaş: 27
  Mesajlar: 88

  emegıne saglık kardesim selma ve dua ıle inş

 4. #4
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 22.09.07
  Yer: Belçika.
  Yaş: 52
  Mesajlar: 240

  tesekkûrler ALLAH cc razI olsun.

 5. #5
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.08
  Yaş: 27
  Mesajlar: 88

  Amın cumlesıyle inş

 6. #6
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 19.12.08
  Yer: İSTANBUL
  Yaş: 36
  Mesajlar: 237

  Emeğinize sağlık

 7. #7
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 06.02.09
  Yer: mersin
  Mesajlar: 536

  Mubarekler....
  Rabbim cümlenizden razı olsun!
  Hayırlı Cuma'lar !

 8. #8
  Durum: Çevrimdışı
  Üyelik Tarihi: 11.10.08
  Yaş: 27
  Mesajlar: 88

  sızlerdende allah razı olsun selam ve dua ıle inş...

Benzer Konular

 1. Peygamberler Tarihi
  Konu Sahibi EHLİBEYT Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 26-02-2011, 00:09
 2. Diğer Peygamberler şefaat etmeyecek mi?
  Konu Sahibi gülagacı Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 27
  Son Mesaj: 15-01-2011, 14:22
 3. Peygamberler ve Sancakları
  Konu Sahibi gunahkar_8174 Forum Peygamberlerimiz
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 14-05-2009, 17:48
 4. Peygamberler Tarihi-DOWNLOAD
  Konu Sahibi senokli Forum İslami Programlar
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 10-02-2009, 19:23
 5. TÜRK PEYGAMBERLER
  Konu Sahibi m_muaz Forum Dini sohbet
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25-11-2006, 21:21

İşaretlemeler

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •