Türkiye'de yaşayan Müslümanlar cidden zorlu bir dönem geçiriyorlar. Pakistan veya Hint Müslümanlarının İslami geleneği kesintiye uğramadı ve medreseleri kesintisiz devam ediyor.

Türkiye'de ise Medrese / tekkeler inkitaya uğradı. Din eğitimi ise uzun bir aradan ve yasaktan sonra Batılı tarz da üniversitelere verildi. Burada septikçi / şüpheci yaklaşımla verilen din eğitimi ne kadar doğrudur tartışmasını bir kenara bırakarak asıl meseleye gelelim.

İşte bu durumda pekçok zevat medrese eğitimin zor şartlar altında da olsa özel dersler ile tamamladı. Musa Efendi, Mahmud Efendi veya Seyyid Muhammed Raşid Efendi Hz.leri (k.s.a) gibi.

Bu zatların yollarına, usullerine, söylemlerine baktığınız da bir asır önceki ile aynı. Ne var ki ulum-u diniyyeden habersiz şeyhlerin ( hakiki olanlarını tenzih ederim) ümmilik ve üveysilik arkasına saklanarak yaptıkları ise bizlere 28 Şubat olarak geri döndü.

Bu noktada bizlerin Adab-ı Fethullah'da yazıldığı gibi ümmi veli olur ama ümmi şeyh olmaz noktasına gelmelimiyiz diye de düşünmeden edemiyorum.